Lapas karte
AA+A++
A AAA

Viegli lasīt

img_4612fotokalnins.jpgKad izveidots Kokneses novads?

Ar 2009.gada 1. jūliju izveidots Kokneses novads.

 Kas ir Kokneses novada pašvaldība?

Kokneses novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no: Kokneses, Bebru un Iršu pagastiem.

  Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

 Kas ir Kokneses novada dome?

 Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no piecpadsmit deputātiem.

 Kas ir Kokneses novada domes priekšsēdētājs?

Dainis Vingris

 Kur atrodas Kokneses novada pašvaldība?

Adrese: Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113.

  Kā sazināties ar Kokneses novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni (+371) 65133630, faksu (+371) 65133631 vai elektroniski sūtot vēstuli uz e-pastu dome@koknese.lv

 Kokneses novada domes darba laiks

  • Pirmdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 18.00
  • Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
  • Piektdien: 8.00 - 15.00

Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 9.00-13.00; 14.00-18.00
  • Ceturtdienās no plkst. 8.00-13.00; 14.00-17.00
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top