Veidlapas

1. Hidrotehniskās un meliorācijas būves

2. Ēku būvniecība

3. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana un būvniecība

4. Elektroenerģijas ražošana, pārvades un sadales būves

5. Autoceļu un ielu būvniecība

6. Atsevišķas inženierbūves

Normatīvie akti

back to top