Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/vakances/aicina_darba_gimenes_atbalsta_centra_dzeguzite_direktoru
Drukas datums: 08:39:07 26.05.2019

Aicina darbā ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” direktoru02.04.2019

Kokneses novada dome, Reģ. Nr.90000043494 aicina darbā  ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” direktoru (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība;
 • vismaz divu gadu pieredze kolektīva vadīšanā; 
 • normatīvo aktu, kas reglamentē  darbu, pārzināšana; 
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; 
 • prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 1. vadīt un organizēt Atbalsta centra  darbu un nodrošina tā darbības nepārtrauktību;
 2. noteikt Atbalsta centra struktūru un darbinieku amatu sarakstus, kā arī darbinieku atalgojumu Kokneses novada domes apstiprinātā darba samaksas fonda ietvaros;
 3. nodrošināt Atbalsta centra personāla vadību un attīstību, pieņemt un atbrīvot no darba Atbalsta centra darbiniekus, noteikt viņu kompetenci un atbildību;
 4. nodrošināt Atbalsta centra darbības tiesiskumu un krīzes centra resursu lietderīgu izmantošanu;
 5. nodrošināt Atbalsta centra grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par finanšu resursu izlietojumu iesniegšanu atbilstoši likumiem „Par grāmatvedību” un „Par budžeta un finanšu vadību”;
 6. atbilstoši savai kompetencei izdot rīkojumus;
 7. slēgt darba un saimnieciskos līgumus, izsniegt pilnvaras, apstiprināt darbinieku amata aprakstus un Atbalsta centra iekšējās kārtības noteikumus, atvērt norēķinu kontus bankās;
 8. veikt bērna aizbildņa pienākumus, ja Atbalsta centrā ievietotajam bērnam nav iecelts aizbildnis.

Piedāvājam: 

 •  interesantu, radošu  un atbildīgu darbu; 
 •  sociālās garantijas;
 • darba algu - 1191,00 euro

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV),  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” attīstības vīziju turpmākajiem trīs gadiem (ne vairāk kā 2 A4 lappuses),  līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.12.oo  iesniegt personīgi Kokneses novada domes kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai elektroniskā veidā (dzintra.krisane@koknese.lv ).

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65133644; 26435216 (novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs). 

AMATA APRAKSTS