Kokneses novada dome izsludina konkursu uz amatu - Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors29.05.2020

KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494) IZSLUDINA KONKURSU:

AMATS: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors  (profesijas kods1345 08)

DARBA VIETA – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku

DARBA SAMAKSA – saskaņā  ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts  Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Pretendentiem līdz 2020. gada 25.jūnijam plkst.16.00 pieteikumus un pievienotos dokumentus jānosūta pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 vai uz e-pasta adresi: dzintra.krisane@koknese.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu), vai jāiesniedz Kokneses novada  domē (tās darba laikā) 2.stāvā kabinetā Nr.3 vai Nr.2, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā ar norādi – konkursam uz vakanto I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktora amata vietu, šādi dokumenti:

  1. Pretendenta pieteikums;
  2. Skolas attīstība piecu gadu laikā - izvirzītie mērķi, rezultatīvie rādītāji, norādot plānotās metodes to sasniegšanai (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);
  3. Īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
  4. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu darba intervijas laikā);
  5. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (nolikuma 2.pielikums);
  6. Rekomendācijas vai ieteikuma vēstules no iepriekšējām darba vietām.

Ar prasībām pretendentiem un direktora amata aprakstu var iepazīties šeit:

printēt Lasīt visu ziņu

Darba vakance Bebru pagasta bibliotēkā17.12.2019

Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde aicina pastāvīgā darbā bibliotekāru Bebru pagasta bibliotēkā. 

Slodze 0,2, darba laiks 8 stundas nedēļā, darba alga 117,00 euro pirms nodokļu nomaksas.

Prasības pretendentam: vidējā speciālā vai vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā. Vēlama darba pieredze bibliotēku jomā.

printēt Lasīt visu ziņu

Darba vakances Kokneses pamatskolā - attīstības centrā10.10.2019

Kokneses pamatskola - attīstības centrs aicina darbā:

  • internāta skolotāju; 
  • skolotāja palīgu.

Tālrunis uzziņām: 65129248.

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top