Kokneses pagasta bibliotēka

1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, Latvija, LV-5113
Kokneses pagasta bibliotēkas vadītājaInta Poiša(+371) 20223892inta.poisa@koknese.lv
Pieaugušo nodaļa- vecākā bibliotekāreIngrīda Grūbebibliotekas@koknese.lv
Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa- vecākā bibliotekāreOlga Orliņabibliotekas@koknese.lv
Bērnu nodaļa - vecākā bibliotekāreAntra Vasiļevskaantra.vasilevska@koknese.lv
56.644623 25.432297

Iestādes darba laiks:

 • Pirmdien     9.00 - 17.00
 • Otrdien        9.00 – 18.00
 • Trešdien      9.00 - 17.00
 • Ceturtdien   9.00 - 17.00
 • Piektdien     9.00 - 17.00
 • Sestdien     10.00 – 14.00

        No 01.06 – 31.08. sestdien, svētdien slēgts.

  Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

  Kokneses pagasta bibliotēkas misija:

  Sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību.

  Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.

  Kokneses pagasta bibliotēkas vēsture:

  • Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gada kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka, kura atradās kultūras nama ēkā Hanzas ielā 2.
  • 1923.gada 18.aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve.
  • 1937.gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi.
  • 2000.gada 22.maijā Kokneses pagasta bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.

   

  • 1955.gada 13.septembrī dibināta Kokneses bērnu bibliotēka un sākotnēji tā atradās Kokneses pagasta padomes ēkā Stacijas laukumā 1.
  • 1998.gada augustā bērnu bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.
  • Ar 2015. gada 1.jūniju reorganizē Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu nodaļu.

  Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums

  Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi:

  Bezmaksas

  • Universāls brīvpieejas grāmatu krājums bērniem un pieaugušajiem.
  • Uzziņu literatūra, datu bāzes – www.lursoft.lvwww.letonika.lvwww.periodika.lv un portāls www.filmas.lv.
  • Preses izdevumi – bērniem un pieaugušajiem.
  • Novadpētniecības literatūra un materiāli.
  • Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu un konsultāciju sniegšana.
  • 6 bērnu un 8 pieaugušo datoru lietotāju vietas un bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu.
  • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie un literārie pasākumi, bibliotekārās stundas u.c.)
  • SBA pakalpojumi.
  • Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā.
  • Bibliotēkas veidotās datu bāzes – BIS – ALISE.

  Maksas

  Kokneses Bibliotēku maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar likumos un citos tiesību aktos noteikto kārtību, bibliotēkas sniedz par samaksu, vadoties pēc Kokneses novada domes apstiprinātā maksas pakalpojuma. (Apstiprināti Kokneses novada domes 2015. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.7.12 ) 

  Maksas pakalpojumu cenrādis

  • Drukāšana
  • Skenēšana
  • Kopēšana
  • Faksa pakalpojumi.
   Pieaugušo nodaļaBērnu nodaļaKopā
  Lietotāju skaits8084551263
  Grāmatu krājums7057562912686

  Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kokneses pagasta bibliotēka
  Pasākumu kalendārs
  Kokneses novada vēstis

  Jaunākās galerijas


  back to top