Izturības skrējiens un darbošanās Lielās talkas dienā02.05.2019

Lielās talkas dienā laiks bija saulains un visapkārt valdīja pavasara rosība. Vecbebros pulcējāmies plkst 16.00, lai veiktu izturības skrējienu pa stadiona apļiem 30 minūšu ilgumā – cik apļus paspēsim noskriet! Izlikām karogus, atspirdzinājuma punktu un 16.15 devām startu.

Starta brīdī bija atnākuši  7 skrējēji, bet pasākuma gaitā stadionā startēja un apbalvojumus pelnīja jau pavisam 14 dalībnieki.

Lielākais sasniegto apļu skaits bija 13 (Rihards Naudiņš, Daniels Bičenko, Kristers Bičenko), 2. labākais rezultāts bija 12 apļi (Lauris Bičenko, Dāvids Naudiņš), 3. Labākais - 11 apļi (Ritvars Ancāns).

Balvās saņēmām cepumu pakas (pilnā laika skrējēji) un konfektes pēc paspēto apļu skaita (nepilnā laika skrējēji).

Paldies Tīnai (sekretariāts) par rezultātu protokolēšanu!

Prieks par labo apmeklējumu un skolēnu pasākuma dalības degsmi!

Mazu brīdi pēc izturības skrējiena atkal sapulcējāmies, noskaidrojām darītāju skaitu un vienojāmies par stadionā paveicamajiem darbiem:

1)smilts pievešana ar ķerru no kaudzes  uz rampu celiņu

2) Pievilkšanās stieņa iztaisnošana

3) 4 volejbola stabu un tīkla stiprināšanas konstrukciju krāsošana

4) smagumstieņu krāsošana

5) velēnu atvešana vingrošanas stieņu pamatnēm

6) 9 riepu ierakšana smagumstieņu atbalstam.

7) akmeņu lasīšana pludmales volejbola laukumos

8) kurmju rakumu grābšana.

Kopā bijām vairāk kā 10 cilvēki un viss plānotais tika paveikts. Paldies čaklajiem skolēniem! Arī daudzi, kas atnāca nejauši, gribēja pielikt savu roku darbu veikšanā. Lāpsta un ota bija paši pieprasītākie instrumenti.

 Lai turpmāk stadiona apmeklējumi mums visiem ir vēl patīkamāki!

Artis Zvejnieks,

Vecbebru sporta pasākumu organizators

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top