faceboktwitter
lapas galva
Svarīga informācija iedzīvotājiem
Koknese investoriemKokneses sporta centrs logoVikingu lielaiva NamesisVelonomaLikteņdārzsKokneses pilsdrupasClean r

Pakalpojums "Aprūpe mājās"12.07.2017

Kokneses novada domes Sociālā dienesta Aprūpes mājās nodaļa ir sociālā dienesta izveidota struktūrvienība, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām.

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu dzīvesvietā Kokneses novada iedzīvotājiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ (slimība, invaliditāte, vecums) nevar sevi aprūpēt.

Lai persona saņemtu viņas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek izdalīti četri aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi.

Pirmā līmeņa aprūpe ietver zemāk minētos pakalpojumus:

 • pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
 • dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu mazgāšana divas reizes gadā;
 • produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde;
 • veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana;
 • komunālo u.c. maksājumu kārtošana pēc vajadzības;
 • pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā divas reizes mēnesī;
 • palīdzība dokumentu kārtošanā, apmeklējumi slimnīcā.

Otrā līmeņa aprūpe ietver pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk minētos pakalpojumus:

 • palīdzība ēdiena gatavošanā;
 • personiskā aprūpe – mazgāšanās (vanna, duša, pirts), nagu griešana, skūšanās.

Trešā līmeņa aprūpe ietver pirmā un otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk minētos pakalpojumus:

 • ēdienreižu nodrošināšana, ieteiktās diētas ievērošana;
 • trauku mazgāšana.

Ceturtā līmeņa aprūpe ietver visu iepriekšējo līmeņu aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības arī:

 • ēdiena pagatavošanu un klienta barošanu;
 • palīdzība apģērbties, noģērbties;
 • palīdzība tualetes apmeklēšanā (t.sk. pamperu maiņa, higiēna).

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic aprūpētāji ar attiecīgu izglītību vai zināšanām sociālās aprūpes darbā. Aprūpētāja darba apjomu stundās atbilstoši aprūpējamai personai sniedzamajam aprūpes mājās pakalpojumu līmenim nosaka sociālais darbinieks:

 1. līmenis- 2 stundas divas reizes nedēļā (bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī),
 2. līmenis- 2 stundas trīs reizes nedēļā (bet ne vairāk kā 24 stundas mēnesī),
 3. līmenis- 3 stundas trīs reizes nedēļā (bet ne vairāk kā 36 stundas mēnesī),
 4. līmenis- 2 stundas katru darba dienu (bet ne vairāk kā 40 stundas mēnesī).

Piesakot aprūpi mājās, persona sociālajā dienestā iesniedz šādus dokumentus:

 • rakstisks iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarācija un citi personas ienākumus apliecinoši dokumenti;
 • apgādnieku ienākumus apliecinoši dokumenti;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas vispārējo veselības stāvokli;
 • psihiatra atzinums par speciālo kontrindikāciju neesamību;

Samaksa par pakalpojumu

Aprūpe mājās personām tiek sniegta par samaksu.

Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par aprūpi mājās un viņai saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki, tad samaksu par aprūpi mājās minētai personai veic apgādnieki.

Aprūpes mājās pakalpojumi atsevišķos gadījumos var tikt apmaksāti no pašvaldības budžeta:

 • Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki ir atzīti par trūcīgiem;
 • Personām, kurām pēc aprūpes mājās pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie līdzekļi ir mazāki par 75% no LR noteiktās minimālās darba algas un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki ir atzīti par trūcīgiem;
 • Pirmās grupas invalīdiem, kuri dzīvo vieni. Šajā gadījumā persona var nebūt atzīta par trūcīgu.
 • par daļēju samaksu, ja pēc minimāli nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksāšanas personas ienākumi ir zem ienākuma līmeņa, kas ir mazāki par 75% no LR noteiktās minimālās darba algas (tad klients maksā starpību starp viņa ienākumu līmeni un ienākumu līmeni, kas sastāda 75% no LR noteiktās minimālās darba algas ).

Kokneses novadā saskaņā ar Kokneses novada domes 2011.gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem nr. 13 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā"  maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir noteikta 2,84 euro/h.

printēt

Sociālie pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu sniegšana un organizēšana Kokneses novadā

printēt

Pakalpojumi bērniem ar invaliditāti deinstitucionalizācijas projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros11.08.2016

Sociālais dienests atkārtoti aicina vecākus, kuri ģimenē audzina bērnus ar invaliditāti, pieteikt bērnus individuālajai izvērtēšanai, ko veiks ekspertu grupa, kuras sastāvā būs vairāki speciālisti, tajā skaitā- klīniskais psihologs, psihiatrs, ergoterapeits, sociālais darbinieks u.c. Pēc izvērtēšanas bērniem tiks sastādīti individuāli sociālās rehabilitācijas plāni, kuru ietvaros plānotās rehabilitācijas pasākumi varēs tikt apmaksāti no projekta „Atver sirdi Zemgalē” līdzekļiem.

Informējam, ka jau šobrīd ir pieejams no šī projekta līdzekļiem apmaksāts bērna aprūpes pakalpojums un atelpas brīža pakalpojums. Kokneses novadā bērna aprūpes pakalpojumu saņem viens bērns ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuram ir noteikta īpaša kopšana. Aicinām vecākus izmantot arī atelpas brīža pakalpojumu. Atelpas brīža pakalpojumu ir tiesīgi sniegt sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri ir iekļauti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Sīkāku informāciju par atelpas brīža pakalpojumu var saņemt sociālajā dienestā.

printēt

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte03.10.2016

KAD? Pieteikšanās turpināsies līdz šī gada 31. oktobrim. Tas nozīmē – vairs nav atlicis daudz laika!

KĀPĒC? Pieteikties nepieciešams, lai bērni, kam noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. (Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā, piemēram, psihologs, logopēds, reitterapeits, hidroterapeits.) Ne mazāk būtisks ir fakts, ka pakalpojumus saņems arī bērnu vecāki, turklāt – pilnīgi bez maksas!

printēt Lasīt visu ziņu

Atbalsta grupas vecākiem, kuriem bērns ir vērtība26.05.2016

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā pieredzē un pārdzīvojumos- tas viss iekustina mūs un liek aktīvi darboties, un tas ir ceļš uz panākumiem un atzinību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk par labu katram no mums. Ko mēs kā vecāki gribam redzēt savos bērnos? Lai viņi būtu dzīvespriecīgi, elastīgi un spētu tikt galā ar stresu, adekvāti rīkoties sarežģītos apstākļos un justies droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no paša bērna, bet arī no viņa emocionālās attīstības, kurā liels ieguldījums ir jādod vecākiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

„Atelpas brīža” pakalpojums26.05.2016

Kokneses novada domes Sociālais dienests, iesaistoties Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā „Atver sirdi Zemgalē”, uzsāk sociālo pakalpojumu organizēšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros tiek atbalstīts „atelpas brīža” pakalpojums bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz 18 gadu vecumam likumiskajiem pārstāvjiem. Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas un ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Pakalpojumu var saņemt līdz 30 diennaktīm gadā.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top