Atbalsts norēķiniem par elektrību personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu07.01.2016

No 2016. gada 1. janvāra atbalstu norēķiniem par elektrību varēs saņemt arī cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem. Tāpat kā trūcīgas un maznodrošinātas personas, arī šie cilvēki par pirmajām 100 mēnesī izlietotajām kilovatstundām varēs maksāt mazāk.

Svarīgi atcerēties!

printēt Lasīt visu ziņu

Izmaiņas sociālajā jomā 2016.gadā07.01.2016

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā.

• Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 370 eiro. Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšana notiks atbilstoši normāla darba laika ietvaros mēnesī noteiktām darba dienu stundām un apmaksātām svētku dienu stundām, ja darbinieks neveic darbu šajās svētku dienās, kas iekrīt darba dienās (saskaņā ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punktu), un apmaksātām pirms svētku dienu stundām, kas iekrīt darba dienās (saskaņā ar Darba likuma 135.pantu), ja darbinieks neveic darbu šajās stundās. LM katru gadu aprēķinās četru veidu normālā darba laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem par nākamo periodu, un publicēs to apmērus LM tīmekļvietnē: http://www.lm.gov.lv/text/2525.

printēt Lasīt visu ziņu

Palielinās pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem06.01.2016

Kokneses novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Zemgales Plānošanas reģiona projektā “Atver sirdi Zemgalē”.

Tā ir deinstitucionalizācijas aktivitāte, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Sociālos pakalpojumus, kas kompensēs līdzšinējo valsts institūciju klientu vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, piemēros individuāli katram cilvēkam. Projekta “Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

printēt Lasīt visu ziņu

Konsultāciju dienas21.09.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2015.gada 29.septembrī no plkst.12.30 līdz plkst.14.30 Koknesē, Vērenes ielā 1, Kokneses novada domes Sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Kokneses novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju variet saņemt pa tālruņiem 65422336, 26809432 vai 26808567. Uz tikšanos Koknesē!

printēt

LSK Kokneses novada nodaļas informācija07.07.2015

Kokneses Latvijas Sarkanā krusta nodaļa sadarbībā ar Ziedot.lv Koknesē aktivizē labdarības programmu "Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem". Programmas mērķauditorija: novada trūcīgās ģimenes kurās ir mazuļi no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam.

Programmas palīdzības veids: Mēnesī - 1 iepakojums autiņbiksītes un 2 iepakojumi piena maisījuma Tutelli (ja ārsts apliecina, ka bērniņam ir alerģija un nozīmē citu maisījumu, tad māmiņām iesniegumam jāpievieno ārsta izziņa).

printēt Lasīt visu ziņu

Latvenergo aicina arī nesen daudzbērnu ģimenes statusu ieguvušos pieteikties atbalstam; kopumā valsts atbalsta elektroenerģijas norēķiniem saņēmēju skaits pieaug12.05.2015

Lai atbalstu saņemtu visas jaunās daudzbērnu ģimenes, arī tad, ja trešais bērniņš ģimenē ienāk maijā vai līdz gada beigām, Latvenergo aicina pieteikties atbalsta saņemšanai. Bērnam piedzimstot, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē pieteikties Latvenergo klientu apkalpošanas centrā.

Valsts atbalsts norēķiniem par elektrību aprīlī kopumā piešķirts vairāk nekā 71 tūkstotim daudzbērnu ģimeņu un trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību. Apkopotie dati parāda, ka valsts atbalsta saņēmēju skaits ik mēnesi pieaug. Tas norāda, ka programma veiksmīgi un efektīvi turpina darboties, procesi visām iesaistītajām pusēm kļūst arvien skaidrāki.

Kopš janvāra būtiski palielinājies maznodrošināto un trūcīgo personu skaits, kuras saņem atbalstu, tikmēr daudzbērnu ģimeņu skaits visus mēnešus ir ļoti līdzīgs – aptuveni 17 tūkstoši, līdzīgi kā arī iepriekšējos gados, kad atbalstu daudzbērnu ģimenēm sniedza AS „Latvenergo”.

printēt Lasīt visu ziņu
back to top