AA+A++
A AAA

Sociālais dienests informē un atgādina par iespēju saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs

02.09.2019

Arī 2019./2020. mācību gadā Kokneses novada daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu šajās iestādēs. Lai to saņemtu, vecākiem ar iesniegumu ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Pabalsts tiek piešķirts uz visu mācību gadu.

Tāpat arī Kokneses novada maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes,  ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu šajās iestādēs. Ja bērnam nepieciešams šāds atbalsts, vecākiem sociālajā dienestā jāiesniedz atbilstošs iesniegums. Pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa laiku.

 Saskaņā ar Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā" brīvpusdienas skolā tiek piešķirtas I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10.-12.klases audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Lai audzēkņi saņemtu šo atbalstu, vecākiem sociālajā dienestā jāiesniedz atbilstošs iesniegums. Pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa laiku.

Kokneses novada Sociālā dienesta informācija

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top