Lapas karte
AA+A++
A AAA

Par LATVENERGO atbalstu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

08.12.2014

2015.gada 1.janvārī Latvijā tiks pilnībā atvērts elektroenerģijas tirgus, kas nozīmē, ka ikviens lietotājs elektrību turpmāk iegādāsies no brīvi izvēlētā tirgotāja.

Rūpējoties par sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, Latvijā ir paredzēts ieviest atbalsta programmu, kas paredz zemākas elektroenerģijas izmaksas šiem iedzīvotājiem.

Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz aizsargātā lietotāja koncepcijas ieviešanu. Saskaņā ar to trūcīgās un maznodrošinātās personas katru mēnesi par pirmajām100 kWh, savukārt daudzbērnu ģimenes par 300 kWh, varēs norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam. Grozījumi stāsies spēkā līdz ar tirgus atvēršanos 1.janvārī un nosaka, ka visiem Latvijas pašvaldību sociālajiem dienestiem būs regulāri jāiesniedz AS „Latvenergo” dati par attiecīgo pašvaldību trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, tostarp, arī viņu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu numurus ar AS „Latvenergo”. Informācijas apmaiņu plānots īstenot, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.

Aicinām iedzīvotājus, dodoties uz sociālo dienestu kārtot trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu, paņemt līdzi Latvenergo līguma numurus, lai sociālie darbinieki var tos reģistrēt programmas SOPA datubāzē. Ja persona vai ģimene elektroenerģiju no Latvenergo pērk nevis tieši, bet caur starpniekiem - piemēram, norēķinās par patērēto elektrību ar namu apsaimniekotājiem vai dzīvokļu izīrētājiem un tamlīdzīgi, atbalstu būs iespējams attiecināt arī uz līguma numuru, kas nav slēgts tieši ar aizsargāto lietotāju. Gadījumā, ja Latvenergo no pašvaldības saņems informāciju tikai par trūcīgo un maznodrošināto personu bez norādīta līguma numura, un līgums nebūs slēgts ar šo personu, atbalstu nebūs iespējams piemērot.

2015.gada 1.janvārī atveroties elektroenerģijas tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas varēs saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Likumā šīs iedzīvotāju grupas tiek sauktas par aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.

• Atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas ir noslēgts par kādu no Latvenergo piedāvātajiem Elektrum produktiem.

• Līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz Aizsargātās personas vārda. Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem par elektrību, kuru patērē īrētā mājoklī vai ja par elektroenerģiju norēķinās ar namu apsaimniekotāju.

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

Trūcīgas un maznodrošinātās personas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam *, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

Lai saņemtu atbalstu, nav jāpiesakās – informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām iesniegs pašvaldību sociālie dienesti.

Atbalsts par norēķinu periodu tiek piešķirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās personas statuss bija spēkā iepriekšējā mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri (kas atspoguļosies februārī izrakstītajos rēķinos) saņems tie, kam decembrī bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā tiks aprēķināta maksājuma summa, ietverot pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās personas norādīto mobilo tālruni.

Kas jādara?

1. Aizsargātajam lietotājam jāizvēlas kāds no Latvenergo Elektrum produktiem.

2. Noformējot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, sociālajā dienestā jāpaziņo Latvenergo līguma numurs, uz kuru attiecināt atbalstu. (Līgums var nebūt slēgts ar aizsargāto personu, bet ar namu apsaimniekotāju vai izīrētāju).

3. Informāciju par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu Latvenergo saņems no sociālajiem dienestiem, tāpēc atbalsta saņemšanai papildus nekur nav jāpiesakās. Piešķirot atbalstu, Latvenergo nosūtīs atbalsta saņēmējam informāciju par atbalsta piešķiršanu un kārtību, kā turpmāk veicami norēķini. Ja atbalsts tiks attiecināts uz citas personas līgumu (piem. namu apsaimniekotājs vai izīrētājs), informācija par piešķirto atbalstu tiks nosūtīta kopā ar rēķinu.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

Lai saņemtu atbalstu, būs jāaizpilda pieteikšanās forma, kas būs pieejama portālā e-latvenergo.lv no 1.janvāra. Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu.Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā tiks aprēķināta maksājuma summa, ietverot pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās personas norādīto mobilo tālruni.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top