Traktoru T-150k atsavināšanas izsole27.03.2018

Izsoles%20pieteikums%20traktors.docxSIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pārdod traktoru T-150k, valsts reģistrācijas Nr.T 3722LC par brīvu atsavināšanas cenu 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).

Pieteikumi par minētā traktora pirkšanu iesniedzami  SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi  administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā laikā no 2018.gada 27.marta līdz 2018.gada 10.aprīlim plkst. 10.00.

Ja uz tā iegādi īpašumā pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad starp šiem pretendentiem ir rīkojuma traktora izsole, saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumi

Izsoles_pieteikums_traktors.docx

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top