Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sia_kokneses_komunalie_pakalpojumi_izsoles/kogeneracijas_iekarta_tedom
Drukas datums: 14:15:07 13.07.2020

Koģenerācijas iekārta TEDOM10.04.2018

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pārdod koģenerācijas iekārtu TEDOM Cento 140 SP  par brīvu atsavināšanas cenu 3 500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN.

  Pieteikumi par minētās koģenerācijas iekārtas pirkšanu iesniedzami  SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”  administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, laikā no 2018.gada 10.aprīļa līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst. 10.00.

  Ja uz tās iegādi pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad  starp šiem pretendentiem ir rīkojuma koģenerācijas iekārtas izsole, saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumi

Izsoles pieteikums