Paziņojums - par termiņa pagarinājumu, Būvuzraudzība22.12.2008

Paziņojums - par termiņa pagarinājumu

Būvuzraudzība: SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Koknesē”

Iepirkuma priekšmets ir inženiertehniskā būvuzraudzība ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Koknesē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Nolikumu var saņemt līdz 2009. gada 3. februārim, plkst. 14:00, SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 1905. gada ielā 7, Koknesē. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009. gada 3. februārim, plkst. 14:00, SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 1905. gada ielā 7, Koknesē.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

printēt

Paziņojums-par termiņa pagarinājumu un izmaiņām nolikumā, Sarkanā grāmata22.12.2008

Paziņojums - par termiņa pagarinājumu un izmaiņām nolikumā

Sarkanā grāmata: SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē”.

printēt Lasīt visu ziņu

Iepirkumi28.11.2008

SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju izbūve” Iepirkuma priekšmets ir Kokneses notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top