Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sia_kokneses_komunalie_pakalpojumi_iepirkumu_arhivs/pazinojums_par_grozijumiem_atklataja_iepirkuma_skeldas_katlu_majas_modernizacija_koknese_id_nr_kkp_2014_11
Drukas datums: 16:13:45 03.07.2020

Paziņojums par grozījumiem atklātajā iepirkumā „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ID. Nr. KKP 2014-110.02.2014

Pašvaldības SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, ir veikusi grozījumus iepirkumā "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē", iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1. Iepirkums veikts projekta "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Grozījumi veikti kandidātu atlases nolikumā un tehniskajā specifikācijā.

Piedāvājumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 24.februāra plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē