Paziņojums par atklātu iepirkumu21.01.2014

Paziņojums par atklātu iepirkumu

„Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”

ID. nr. KKP 2014-1

Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, izsludina iepirkumu „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1. Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir katlumājas Parka ielā 18, Koknesē efektivitātes paaugstināšana, uzstādot jaunu šķeldas apkures katlu ar jaudu 3,1 MW, rekonstruējot šķeldas glabātuvi un veicot citus darbus. Uzņēmējam jāveic projektēšana, būvdarbi, iekārtu piegāde un jānodod būve ekspluatācijā. Iepirkuma dokumentus var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: komunalie@inbox.lv , iepirkuma dokumenti 3 dienu laikā tiks nosūtīti elektroniski, uz pieprasījumā norādīto adresi. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss, mob.: +(371) 29112845; fakss: 65161833, e-pasts: komunalie@inbox.lv . Vietas apskate notiks 30.01.2014 plkst.11:00.

Piedāvājumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 11.februāra, plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top