Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sia_kokneses_komunalie_pakalpojumi_iepirkumu_arhivs/daudzdzivoklu_dzivojamas_majas_vienkarsota_renovacija_liepas_bormani_kokneses_novads
Drukas datums: 15:34:27 04.07.2020

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija „Liepas”, Bormaņi, Kokneses novads15.05.2012

  • Līguma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija „Liepas”, Bormaņi, Kokneses novads Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/233 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepas”, Bormaņos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.
  • Iepirkuma ID Nr.: KKP 2012/2 ERAF
  • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 15.05.2012.
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2012.
  • Nolikums (ar 18.06.2012. grozījumiem. Grozījumi iekrāsoti dzeltenā krāsā): šeit.
  • Tehniskā specifikācija: šeit
  • Pielikumi: šeit
  • Informācijas apmaiņa: Jautājumi un atbildes
  • Tehniskais projekts: AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, GP_1, KRĀSAS; AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, AV8, AV9, AV10, AV11, AV12; Z1, Z2; UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7, UK8.