Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sia_kokneses_komunalie_pakalpojumi_iepirkumu_arhivs/daudzdzivoklu_dzivojamas_majas_parka_iela_20_koknese_jumta_rekonstrukcija
Drukas datums: 14:33:22 04.07.2020

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 20, Koknesē, jumta rekonstrukcija30.10.2013

  • Iepirkuma priekšmets: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 20, Koknesē, jumta rekonstrukcija”, saskaņā ar Tehnisko projektu un Darbu uzdevumu.
  • Nolikums: šeit
  • Darbu apjoms: šeit
  • Tehniskais projekts: šeit
  • Lēmums: šeit
  • Līgums: šeit