Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sia_kokneses_komunalie_pakalpojumi_iepirkumu_arhivs/daudzdzivoklu_dzivojamas_majas_indranu_iela_3_koknese_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumi
Drukas datums: 19:54:45 11.12.2019

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 3, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi24.07.2012