"Pīlādzīša" aktivitātes Sveču mēnesī22.02.2018

Sveču mēneša pirmajā sanāksmē atvadījāmies no 2017. gada auga sīpola un dzīvnieka vistas, gaiļa. Mūsu izvēlētais Dzeltenā Zemes Suņa gada (ķīniešu horoskops) augs ir topinambūrs, kas zied ar dzelteniem ziediem un dārzos labi pamanāms, bet gada dzīvnieka titulu esam piešķīruši sunim. Nākošajās sanāksmēs pakāpeniski apgūsim zinības par topinambūra izmantošanu un iepazīsim tuvāko cilvēku draugu suni.

14. februārī mūsu sanāksmē piedalījās Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pašvaldības vadītājs mūs iepazīstināja ar plānoto 2018. gada budžeta tēriņu sadalījumu, kurā Kokneses senioriem ir piešķirti līdzekļi transportam divām ekskursijām, braucienam uz teātri vai koncertu, Latvijas senioru klubiņu “Pīlādzītis” salidojumam 8. septembrī  un gada noslēguma ballei.

printēt Lasīt visu ziņu

Mūžu dzīvo, mūžu mācies07.02.2018

Janvāra mēnesī klubiņa biedriem notika trīs tikšanās reizes. Šobrīd senioru klubiņā „Pīlādzītis” ir 29 biedri. Veicot aptauju, cik īsteni koknesieši esam, noskaidrojām, ka vienīgā starp mums dzimusī koknesiete ir Zanda Karpa. Visi citi ir iebraucēji no dažādām Latvijas pusēm. Interesanti būtu uzzināt, cik ir tādu, kas visu savu dzīvi ir nodzīvojuši Koknesē. Analizējot klubiņa biedru aktivitātes, varam sevi uzslavēt, ka esam bijuši čakli vietējo pasākumu apmeklētāji. Šā gada pirmajā tikšanās reizē 3.janvārī tradicionāli sveicām savējos pie eglītes ar Laimes loterijas dāvaniņām un laba vēlējumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vēlējumi Jaunajā gadā03.01.2018

Senioru klubiņa "Pīlādzītis" dalībnieki pateicas par sadarbību dažādu pasākumu organizēšanā: Kokneses novada domei, Sociālajam dienestam, Kokneses kultūras nama kolektīvam, kapelai "Aizezeres muzikanti". Paldies par atsaucību veikala "Sēnīte" vadītājai Silvijai Strodei, profesionālajām sava aroda meistarēm: "Kokneses Miesnieka gardumi" pavārei Anitai un konditorei Initai.   Aizvadītā gada nogalē, 28. decembrī, senioru balli "Sapņu putenī" atklājām ar dzejnieka Jāņa Petera dzejas rindām: "Un atkal Tev priekšā ir ceļš, Un iekšā ir tik daudz no jauna, Un pāri tik daudz no vecā, Un cauri ir jādzīvo pašam."  Paldies visiem Kokneses pagasta senioriem, kuri piedalījās sarīkojumā. Paldies viesiem no Aizkraukles senioru biedrības, Bebru pagasta senioru padomei "Mārtiņroze", Iršu pagasta senioru klubiņam "Vālodzīte" par atsaucību un aktīvu dalību ballē. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Bebru pagasta senioru tikšanās Ziemassvētku noskaņā

16.12.2017 12:00 kur : Bebru pamatskola

Bebru pamatskolas durvis 16. decembrī viesmīlīgi bija atvērtas pagasta senioriem, kuri tradicionāli aizejošā gada nogalē satikās Ziemassvētku ieskaņas pasākumā. Bebru pagasta pensionāru padome „Mārtiņroze” bija parūpējusies, lai svētki noritētu sirsnīgā gaisotnē pie spoži iedegtas Ziemassvētku eglītes, skaisti klāta svētku galda un kopā ar iemīļoto kapelu „Aizezeres muzikanti”.

Tikšanās iesākās ar kopīgo nodziedāto Bebru pensionāru padomes „Mārtiņroze” himnu un padomes vadītājas Mārītes Andersones atskatu par šajā gadā notikušajiem pasākumiem un kopīgajām ekskursijām. Seniori dzīvo radoši! Par to varēja pārliecināties ikviens, kurš šajā gadā iesaistījās „Mārtiņrozes” rīkotajās aktivitātēs.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16)

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” oktobra mēneša aktivitātes27.10.2017

11. oktobrī senioru klubiņa biedri pulcējās Kokneses novada sociālā dienesta zālē, lai tiktos ar Kokneses dzejniekiem - dzejoļu krājuma „MAZĀ TAKA” autoriem – Maiju Stepēnu, Āriju Āri un Juri Siliņu. Tā bija ļoti jauka tikšanās, pēc dzejas mākslas baudīšanas visi devās uz senioru klubiņa telpām, lai turpinātu sarunas pie tējas vai kafijas tases. Nolēmām, ka dzejas grāmatiņa ir jauka dāvana esošajiem un bijušajiem koknesiešiem dažādos svētkos.

printēt Lasīt visu ziņu

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” septembra hronika04.10.2017

13. septembra sanāksmē nolēmām, ka uz 5. „Pīlādzīšu” salidojumu Varakļānos 16. septembrī dosies pieci pārstāvji. 16. septembrī velobraucienā neviens no klubiņa nepiedalījās, jo nevarējām izpildīt organizatoru prasību par ķiveru nepieciešamību. Parastam braucējam tādas nav, nesteidzīgs atpūtas brauciens ar ķiveri kaut kā nav ierasts.

Pēc šī gada ekskursijām pienākusi kārta mākslas baudīšanai, tā būs novembrī - Mihaila Čehova Rīgas krievu teātrī  apmeklēsim dienas izrādi:  ODESA BURVĪGĀ PILSĒTA.

printēt Lasīt visu ziņu

„Pīlādžu” salidojumā arī Kokneses „Pīlādzītis”04.10.2017

Piekto gadu Latvijā notika salidojums, uz kuru pulcējās senioru kolektīvi, kuri lepojas ar nosaukumu „Pīlādzis” vai „Pīlādzītis”. 16. septembrī Varakļānu novadā kopīgā vārda īpašniekus uz svētkiem ielūdza novada pensionāru biedrība „Pīlādzītis”. Draudzīgajā pasākumā piedalījās arī Kokneses senioru klubiņa „Pīlādzītis” pārstāvji, kuri turp devās kopā ar Aizkraukles dienas centra „Pīlādzis” laipni piedāvāto transportu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top