Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/senioriem/senioru_klubina_piladzitis_2018_gada_notikumu_mozaika
Drukas datums: 07:02:03 28.07.2021

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” 2018. gada notikumu mozaīka

07.01.2019

img_20181228_wa0013.jpgDabas apritē pagājis gads, sagaidīti un pavadīti Ziemas saulgrieži – pārziemosim un būsim atkal pavasarī. Klubiņā "Pīlādzītis" darbojas seniori ar šādu vecuma struktūru: no 64 g.- 70 g. – 8; no 71 g. – 80 g. – 16; no 81 g.- 90 g.-7,  kopā 31 dalībnieks.

2018. gada laikā esam sanākuši 26 reizes - katru mēnesi 2 reizes trešdienās  plkst. 12: 00 Vērenes ielā Nr 1-4. Sanāksmēs (vidējais apmeklējums 22 dalībnieki ) pie kafijas, tējas pārrunājam jautājumus par tā brīža aktualitātēm, sveicam jubilārus, stāstam anekdotes, minam mīklas. Piedalāmies Kokneses novada organizētajos pasākumos (vidējais apmeklējums 14  dalībnieki ).

 Īss pārskats par iecienītākajiem sabiedriskajiem pasākumiem: 31.01.2018.g. Ināras Mačuļskas lekcija par atmiņu un attieksmi pret apkārtējiem, 14.02.2018.g. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris iepazīstināja ar jaunākajiem projektiem, 8.03.2018.g. notika modes skate "Vecā skapja noslēpumi", 18.04.2018.g. piedalījāmies Lielajā talkā,11.05.2018.g. veicām meža koku stādīšanas iemaņu atjaunošanu sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, 21.07.2018.g. svinējām "Dārza svētkus", 8.09.2018.g. notika Vislatvijas senioru klubiņu "Pīlādzīšu" salidojums Koknesē, 17.10.2018.g. bijām kopā talkā "Rudens lapa",11.11.2018.g. piedalījāmies Lāčplēša dienas lāpu gājienā, 27.12.2018.g. rīkojām senioru balli "Brīnuma pieskāriens". Esam organizējuši ekskursijas novada senioriem uz Alūksni, Liepāju, VEF kultūras pili, ciemojušies Iršos,  Bebros ("Saimnieču dienā"). 29.11.2018.g. "Pateicības dienā" kopā ar Iršu "Vālodzīti", Bebru "Mārtiņrozi" bijām Iršu pansionātā. Iepazinām gada augu topinambūru, sākām to lietot uzturā, gada dzīvnieks bija suns.  2019.gada jauno izvēli ziņosim janvāra beigās.                                                     

Senioru klubiņš "Pīlādzītis" pateicas par atbalstu pasākumu organizēšanā Kokneses novada domei, Sociālajam dienestam, Kokneses kultūras nama kolektīvam, Kokneses pagasta bibliotēkai, Kokneses tūrisma centram, veikala "Sēnīte" vadītājai, Kokneses miesnieka meistarēm, gidei Daigai, stila konsultantei Allai. Paldies Bebru pensionāru padomei "Mārtiņroze" par piedalīšanos senioru ballē "Brīnuma pieskāriens", Marikai un Druvim par muzicēšanu.  Paldies klubiņa "Pīlādzītis" dalībniekiem par sadarbību dažādu praktisku problēmu risinājumos. Mūsu sanāksmes notiks 16. un 30 janvārī.

Visiem veselību un veiksmi 2019.gadā!                                             

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja