Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/senioriem/piladzisa_labie_darbi_pavasari
Drukas datums: 16:42:16 03.07.2020

"Pīlādzīša" labie darbi pavasarī07.05.2018

Mēs vēl neesam paspējuši sevi fiziski ievingrināt, kad rau dabā ziedoņa laiks ir klāt. Pavasara košais zaļums un ziedošie augļu dārzi mūs aicina ārpus telpām vērot, priecāties, strādāt dārzā, laukā, mežā, pagalmā, ceļmalā utt. Senioru klubiņš “Pīlādzītis” aprīļa mēnesī sanāca uz 2 sanāksmēm un saviesīgiem pasākumiem.

18. aprīlī ciemojāmies pie Kokneses bibliotēkas kolektīva, atzīmējot Kokneses bibliotēkas 95. pastāvēšanas gada dienu.

19. aprīlī piedalījāmies draudzības pasākumā senioriem Pērses sākumskolā Iršos kopā ar Bebru pagasta senioru padomi “Mārtiņroze”.  Mūs uzaicināja senioru klubiņš ‘ Vālodzīte”. Bijām pārsteigtas par lielisko uzņemšanu un interesanti pavadīto laiku. Paldies, Maijai, Rainai, Intai, Iršu vokālajam ansamblim un visām „Vālodzītēm”. Jūs esat profesionālas sabiedrisko pasākumu organizētājas un vadītājas!

28. aprīlī Lielajā talkā sakopām 2. Pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vietu un blakus esošo ozolu, egļu audzi Kokneses parkā. Priecē, ka bijām 21 talcinieks ar darbarīkiem, darbošanās sparu un izdomu: Ņina bija sarūpējusi atraitnīšu stādus, Zigrīda mākslīgo ziedu dekoru. Izmētāto sadzīves atkritumu bija maz, taču piemiņas vietai nepieciešams kosmētiskais remonts. Mēs esam pret karu, vardarbību un nejēdzīgu bruņošanos.

11. maijā plkst. 10:00  Blaumaņa ielā Nr-3. Latvijas valsts mežu Vidusdaugavas reģiona speciālisti iepazīstinās ar mežu meliorācijas problēmām un to saimnieciskajiem risinājumiem. Pēc pārrunām dosimies uz Kokneses parku un mežu praktisko iemaņu atsvaidzināšanai koku stādīšanā.

Mūsu sanākšanas reizes maija mēnesī: 9.05; 23.05. plkst. 12: 00 Klubiņa telpās- Vērenes ielā Nr.1.

ATGĀDINĀJUMS KOKNESES PAGASTA SENIORIEM.

6.06.2018.g. braucam ekskursijā: MALĒNIJAS ŠARMS UN LIELISKĀ  ALŪKSNE.

Izbraukšana plkst. 7 :15 no stacijas laukuma pie Kokneses kultūras nama, plkst. 7:25 no stāvvietas pie veikala Elvi.

Pieteikties pie Dzintras Liepiņas pa mob. Tel. 26022730.

Zenta Bērziņa,

Senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja