Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/senioriem/lai_radoss_un_jaunam_iecerem_bagats_gads
Drukas datums: 22:01:41 24.02.2020

Lai radošs un jaunām iecerēm bagāts gads!07.01.2020

 Esam pavadījuši 2019. gadu un nokļuvuši 2020. gadā. Vēlam visiem dzīvesprieku un veselību!

Kokneses senioru klubiņā "Pīlādzītis" pastāvīgi darbojas 31 dalībnieks, pārstāvot šādas vecuma grupas: no 64 gadu vecuma līdz 70 gadiem mūsu vidū ir 10 klubiņa biedri, no  71 gada līdz 75 gadiem kopā ar mums darbojas 7 seniori, no 76  līdz  80 gadiem "Pīlādzīša" pulkā ir 10 koknesieši, no 81. dzīves gadskārtas līdz  85 gadu vecumam divi seniori, bet  vislielākā apbrīna un cieņa diviem mūsu biedriem, kuri ir vecumā no 86 gadiem līdz apaļajiem 90 gadiem.

Klubiņa biedri regulāri tiekas divas reizes mēnesī - trešdienās no plkst. 12:00 – 14:00 Vērenes ielā Nr.-1/4. Gada laikā notiek 25 sanāksmes, kuru vidējais apmeklējums ir 23 interesenti. Esam klātesoši visos sabiedriskajos pasākumos Koknesē, aktīvākie pasākumu apmeklētāji ir 16 klubiņa biedri.

Tāpat kā citus gadus, arī aizvadītajā gadā seniori piedalījās vides sakopšanas un meža stādīšanas talkās, brauca ciemos pie kaimiņiem, ekskursijās, uz koncertiem, sveica savus jubilārus un organizēja senioru vecgada balli "BRĪNUMU GAIDOT…". Paldies visiem mūsu sadarbības partneriem: Kokneses novada domei, Kokneses kultūras namam, Sociālajam dienestam, Kokneses pagasta bibliotēkai,  "Kokneses miesnieka" meistaru kolektīvam, veikala "Sēnīte" kolektīvam, jauktajam senioru korim "Alaine", Kokneses kultūras nama līnijdejotājām un kapelai "Aizezeres muzikanti". Paldies visiem atsaucīgajiem senioriem: Bebru pagasta pensionāru padomei "Mārtiņroze", Iršu pagasta pensionāru padomei "Vālodzīte", organizācijas "Daugavas vanagi Latvijā" Kokneses nodaļai,  Kokneses novada represēto nodaļai, visiem balles dalībniekiem.

Laika rats bez mitas griežas, tas liek mums, senioriem, būt modriem, un tādi mēs esam.

UZMANĪBU: 7. februārī plkst. 19:00 Latvijas Nacionālajā Operas un baleta teātrī vērosim krāšņu baleta izrādi "BAJADĒRA". Biļetes uz izrādi nopirktas ar atlaidi – senioriem, senioru grupai. Par biļešu iegādi zvanīt Ilzei pa tel. 26340442.

Izbraukšana uz baletu "BAJADĒRA" 7. februārī no Bebru pagasta centra plkst.15:30; no laukuma pie Kokneses kultūras nama plkst. 15:45; no autostāvvietas pie veikala “Elvi” plkst. 15:55.

Senioru klubiņa "Pīlādzītis" sanāksmes būs 22. janvārī, 5. februārī, 19. februārī  Vērenes ielā 1/4.

Veiksmi darbos!

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja