Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/senioriem/koknesiesi_vislatvijas_senioru_klubinu_piladzitis_saieta_vecpiebalga
Drukas datums: 23:58:06 22.01.2021

Koknesieši Vislatvijas senioru klubiņu "Pīlādzītis" saietā Vecpiebalgā

02.10.2019

img_20190930_wa0036.jpgŠī gada 21.septembrī senioru klubiņš "Pīlādzītis" piedalījās Vislatvijas senioru klubiņu "Pīlādzītis" saietā kultūrvēsturiski unikālajā Vecpiebalgas novadā. Gleznainās Vecpiebalgas apkārtnes ainavas kopš 1987. gada ir iekļautas aizsargājamā dabas teritorijā. Šajā dienā mums bija iespēja apmeklēt vien dažas šī novada ievērojamās vietas.

Apskatījām Vecpiebalgas luterāņu baznīcu, kas celta 19.gs. vidū, tikusi sagrauta 20.gs. vidū, tagad atjaunota senajos mūros bez zvanu torņa, bet ar ērģelēm un J.Jēgera altāra gleznu "Savu mieru es jums dodu".

Viesojāmies Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā "Jāņskola". Pārliecināmies, cik daudz ievērojamu cilvēku dzimuši, auguši, skolojušies, dzīvojuši un dzīvo šajā novadā. Bija iespēja noklausīties vienīgo saglabājušos E.Dārziņa 1904.gadā komponēto instrumentālo skaņdarbu "Melanholiskais valsis". Līdzi paņēmām sirsnību un gaiši sapņainos iespaidus.

Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā pārsteidza neparastā, romantiskā atmosfēra. Gide iepazīstināja ar Kārļa Skalbes un Lizetes Skalbes literāro mantojumu, ar dzimtas likteni. No mājas balkona varēja vērot Alauksta ezeru un gleznainās, rudenīgās apkārtnes ainavas.

Turpinājumā tikām cienāti ar tradicionālo jēra zupu. Galvenā saimnieka lomā iejutās atraktīvais Ķencis. Nākamā gada saiets tika noteikts lozējot - dosimies uz Skrīveru novadu.

Vakara noslēgumā brāļu Kaudzīšu celtajā Vecpiebalgas biedrības namā notika tikšanās ar pārējo Latvijas novadu senioriem. Skaistu pašdarbnieku koncertu bija noorganizējusi kultūras nama vadība. Arī ciemiņi no katra novada sniedza savus sagatavotus priekšnesumus, apsveikumus un pateicības vārdus par ieguldīto darbu, lai šī diena visiem "Pīlādzēniem" paliktu atmiņā.

Liels paldies Ilzei Kalvišķei, kas apņēmās pārstāvēt Kokneses klubiņu "Pīlādzītis"! 

Paldies par pacietību šoferītim Aigaram, gaidot mūs līdz balles noslēgumam. Mājupceļu pavadījām dziedot, neatkārtojot nevienu dziesmu otrreiz!

Sofija Šmite

Foto no senioru klubiņa "Pīlādzītis" arhīva