Klubiņa "Pīlādzītis" pavasara darbi29.04.2019

Meža dienā - 30. aprīlī pulksten 10 seniori tiek aicināti uz tikšanos Koknesē, Blaumaņa ielā 3. Būs ziņojums par mežu apsaimniekošanas problēmām, stādīsim Kokneses parkā piemiņas koku, brauksim uz meža izcirtumu, kur trenēsim fiziskās iemaņas kociņu stādīšanā ar stādāmo stobru. Aicināti seniori – interesenti.

Aprīlis klubiņa biedriem ir bijis ļoti darbīgs. 24. aprīlī psihoterapijas nodarbību vadīja psiholoģe Ināra Mačuļska. Laiks pagāja ietilpīgi ātri, katrs klātesošais ieguva sev noderīgu padomu veselības noturīguma stiprināšanā. Galvenā atziņa, ja gribi būt darbīgi ņiprs, liec slinkumu, nevarēšanu pie malas, ņem talkā "savu labo gribu" un pacietību.

  Lielajā talkā mēs strādājām II Pasaules karā kritušo piemiņas vietā Kokneses parkā un vācām nejauši nomestos atkritumus ozolu – egļu audzē.

 Veiksmi pavasara darbos!

Zenta Bērziņa,

klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top