Bebru pagasta vecļaudis tiekas pie Ziemassvētku eglītes16.12.2019

Par gadskārtēju tradīciju Bebru pagasta vecļaudīm ir satikšanās pie Ziemassvētku eglītes Bebru pamatskolas viesmīlīgajās telpās. Un tāpat kā citus gadus, arī šajā svētku reizē 14. decembrī, par sirsnīgu gaisotni rūpējās Bebru pagasta pensionāru padomes "Mārtiņroze" aktīvās kundzes un kapela "Aizezeres muzikanti". 

Pasākums pie skaisti uzklāta svētku galda iesākās ar kapelas dalībnieces Montas Skuja runātajiem dzejas vārdiem un brīnišķīgo muzikantu priekšnesumiem.

Bebru pagasta vecākajai paaudzei gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, stipru veselību un tuvu cilvēku klātbūtni Jaunajā gadā vēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un Bebru pamatskolas skolotāja Anna Romanovska. Ciemos bija ieradušies un sirsnīgi sveica Kokneses senioru klubiņa "Pīlādzītis" pārstāvji. Bebru pagasta pārvaldes Pateicības rakstu un īpašu medaļu ar Vecbebru vārdu Ilze Pabērza pasniedza Lībai Zukulei par pašaizliedzīgu darbošanos Bebru pagasta sabiedriskajā dzīvē un sveicot ar pagājušā mēnesī saņemto apbalvojumu "Gada brīvprātīgais 2019".

Ik gadu pie Ziemassvētku eglītes tiek sumināti apaļo gadskārtu jubilāri un tie, kas piepulcējušies pensionāru saimei. Arī šajā reizē pensionāru padomes "Mārtiņroze" ar radošumu apveltītās dāmas bija sagatavojušas greznus konfekšu pušķus un citus jaukus pārsteigumus.

Ar klusuma brīdi, iededzot egles zariņā svecītes, tika godināta mūžībā aizsaukto līdzgaitnieku piemiņa. 2019. gadā aizsaules ceļā pavadīti Bebru pagastā krietnu mūžu nodzīvojuši ļaudis: Laimonis Varslavs, Marija Surikova, Kārlis Ūbergs, Eleonora Jaudzema,  Matilda Groza, Veronika Bite.

Dziedot līdzi kapelas „Aizezeres muzikanti” spēlētajām dziesmām, uzdejojot valsi, atceroties šī gada kopīgos pasākumus, pie svētku svinētājiem ieradās pats Ziemassvētku vecītis ar savu cienīto kundzi un rūķu meiteni. Katrs tika pie svētku dāvaniņas un laba vēlējumiem Jaunajā gadā.

Pensionāru padome "Mārtiņroze" pateicas kapelai "Aizezeres muzikanti" par dāvāto svētku prieku un novēl visiem Bebru pagasta iedzīvotājiem veiksmīgu, veselības bagātu un skaistiem notikumiem piepildītu Jauno gadu!

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top