Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sedes_darba_kartiba/par_pastavigo_komiteju_sedem_un_domes_sedi_julija_menesi
Drukas datums: 13:04:21 23.07.2018

Par pastāvīgo komiteju sēdēm un domes sēdi jūlija mēnesī29.06.2018

Lai domes administrācijas  darbinieki, kuriem obligāti ir jāpiedalās  komiteju un domes sēdēs, varētu izmantot  atvaļinājumu, Kokneses novada domes sēdē 27. jūnijā pieņemts lēmums noteikt šādus komiteju  un domes sēdes  norises laikus jūlija mēnesī: 

1) Nākošo  Sociālo  jautājumu un veselības aprūpes  pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 2018.gada 4. jūlijā plkst. 10.oo novada domē;

2) Nākošo Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt  2018.gada 4. jūlijā plkst. 11.oo  novada domē;

3) Nākošo Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdi sasaukt 2018.gada 4. jūlijā plkst. 12.oo  novada domē;

4) Nākošo novada domes sēdi sasaukt 2018.gada 4.jūlijā plkst.14.oo novada domē.

Sēdes protokola izraksts

Sēdes darba kārtība