Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/sedes_darba_kartiba/kokneses_novada_domes_arkartas_sede1
Drukas datums: 15:42:54 23.01.2019

Kokneses novada domes ārkārtas sēde18.01.2019

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta  pirmo daļu , trešo daļu un ceturto daļu, Kokneses  novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 2019.gada  23.janvārī  plkst.14.10  sasauc novada domes ārkārtas  sēdi un

izsludina  šādu sēdes  darba kārtību: 

1. Par nekustamā īpašuma  dzīvokļa Nr.7 "Liepās",  Kokneses pagasta, Kokneses novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo domes juriste Ligita Kronentāle

2. Par meža cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu:

2.1. Par "Lantupītes" meža cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo domes juriste Ligita Kronentāle

2.2. Par "Riesti" un "Straumītes" meža cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo domes juriste Ligita Kronentāle

2.3. Par "Grīvas 1" un "Pie Ošiem" meža cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo domes juriste Ligita Kronentāle

3. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas  "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana"projektu konkursā

Ziņo Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Māra Bitāne