Domes sēdes kārtība

Kokneses novada domes kārtējā sēde notiks 2019. gada 18. decembrī pulksten 14.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒDES:

1. Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēde - 9.decembrī plkst.15.00 novada domē;

2. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēde - 11.decembrī plkst.12.00 novada domē;

3. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēde – 11.decembrī plkst.14.00 novada domē.

Domes sēdes kārtība

back to top