Novada domes sēdes 8. jūlijā

Kokneses novada domes kārtējā sēde notiks 2020. gada 8. jūlijā pulksten 14 novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Domes sēdes kārtība

PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒDES:

1. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēde – 8.jūlijā plkst. 11.00 novada domē; 

 2. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēde – 8. jūlijā plkst. 12.00 novada domē;

 Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēde 8. jūlijā nenotiks, nav saņemti iesniegumi.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top