faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. Pieņemšanas datums
KOKNESES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS (konsolidēts) 8 10.07.2013.konsolidēts spēkā ar 05.09.2019.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8  "Kokneses novada pašvaldības nolikums"5/2019 28.08.2019.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 "Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem"  4/201926.06.2019
Grozījumi 30.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1/2019  "Par Kokneses novada pašvaldības  2019.gada budžetu" Pielikumi 3/201929.05.2019
Grozījumi Kokneses novada domes 2010. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā" 2/2019 27.03.2019. piemērojami ar 05.03.2019.
Par ēkas numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtību Kokneses novada administratīvajā teritorijā 8/2018 27.12.2018
spēkā ar 12.03.2019
Grozījumi 2018. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Par Kokneses novada pašvaldības 2018. gada budžetu" Pielikumi 7/2018 27.12.2018
Par Kokneses novada domes 27.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 "Par finansiālu atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā" atzīšanu par spēku zaudējušiem 5/2018 29.08.2018
Par Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.16   “Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 16/2017 29.11.2017.
zaudējuši spēku
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kokneses novadā
15/2017 29.11.2017. spēkā ar 16.02.2018.
Grozījumi Kokneses novada domes 2012. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā" 11/2017 25.10.2017. spēkā ar 01.01.2018.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā 12/2017 25.10.2017. spēkā ar 01.01.2018.
Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem (konsolidēti) 13/2017 25.10.2017. spēkā ar 01.01.2018.
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi 9/2017 30.10.2013.
spēkā ar 13.10.2017.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā 5/2017 29.03.2017. zaudējuši spēku ar 25.10.2017.
Grozījumi 2012. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā” 4/2017 29.03.2017.
Grozījumi 2013.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 3 25.01.2017.
spēka ar 16.03.2017.
Grozījumi 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldību līdzfinansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs" 2 25.01.2017.
spēkā no 15.03.2017.
Saistošie noteikumi Nr.1/2017"Par pašvaldības budžetiem 2017.gadam". Ziņojums. Pielikums Nr.1. Pielikums Nr.2. Pielikums Nr.3. Pielikums Nr.4
1 25.01.2017.
Saistošie noteikumi Nr.10/2016 "Par grozījumiem Kokneses novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikomos Nr. 2/2016 "Par pašvaldības budžetiem 2016.gadam"" 10 28.09.2016.
Saistošie noteikumi Nr.10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā" (konsolidēti) 10

30.06.2010. konsolidētie stājas spēkā 13.05.2016

Saistošie noteikumi Nr.6/2016 "Par grozījumiem Kokneses novada domes 30.06.2010.saistošajos noteikumos Nr.10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā"" 6 30.03.2016.
Saistošie noteikumi Nr.5/2016 "Par grozījumiem Kokneses novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikumus Nr.2/2016 "Par pašvaldības budžetiem 2016.gadam"" 5 30.03.2016.
Saistošie noteikumi Nr.4/2016 "Par Kokneses novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" 4 27.01.2016.
spēkā no 02.2016
Saistošie noteikumi Nr.3/2016 "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs"
3 27.01.2016.
Saistošie noteikumi Nr. 2/2016 "Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2016.gadam" 2 27.01.2016.
Saistošie noteikumi Nr.1/2016 "Par Kokneses novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi" 1 27.01.2016.
Grozījumi Kokneses novada domes saistošajos noteikumos 28.01.2015. Nr.1 "Par pašvaldības budžetiem 2015.gadam". Pielikums Nr.1. Pielikums Nr.2 8 30.09.2015.
Kokneses novada domes 2013.g.30.oktobra saistošie noteikumi Nr.16 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras Kokneses Tūrisma centrs sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" KONSOLIDĒTI
16 30.10.2013. KONSOLIDĒTI zaudējuši spēku
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 3 25.01.2017.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā" 6 29.04.2015.
Grozījumi Kokneses novada domes 30.10.2013 .saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Tūrisma centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 3 28.01.2015 zaudējuši spēku ar 16.01.2018.
Grozījumi “Kokneses novada domes 2013. gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”” 16 26.11.2014.
Grozījumi 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par svētku pabalstiem Kokneses novadā”” 13 24.09.2014.
Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā 9 09.07.2014.
Grozījumi Kokneses novada domes 30.10.2013.saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” 4  30.04.2014. zaudējuši spēku ar 16.01.2018.
Grozījumi Kokneses novada domes 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē  6  30.04.2014.
Grozījumi Kokneses novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” 3  26.03.2014. 
Par Kokneses novada pašvaldības 2013. gada budžeta izpildi 2 29.01.2014.
“Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2014.gadam” 1 29.01.2014.


Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā. Konsolidēt

14 30.10.2013. zaudējuši spēku ar 16.01.2018.
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. 16 30.10.2013. zaudējuši spēku
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Konsolidēti 15 30.10.2013.
Par svētku pabalstiem Kokneses novadā. Konsolidēti 13 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi Kokneses novadā” 8 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā” 26 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā” 25 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 23 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Kokneses novada pašvaldības nolikums” 22 30.10.2013.
Grozījumi 2012. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā” 27 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „ Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā” 24 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā” 21 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes Kokneses novada domes 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē” 20 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 28.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā” 11 25.09.2013.
Grozījumi 2012. gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā” 9 28.08.2013.
Par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā 5 10.07.2013.
Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā. Konsolidēti. 6 27.03.2013.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā. Konsolidēti. 12 30.11.2011. spēkā ar 01.01.2014.
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Kokneses novadā 12 26.09.2012.
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā. Konsolidēti. 8 20.06.2012.
Konsolidēti. Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā
17
19.12.2012.
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā. Konsolidēti. 13
28.12.2011.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā. Konsolidēti. 8 31.08.2011.
Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā. Konsolidēti. 5 23.02.2011.
Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi. Konsolidēti. 19 29.09.2010.
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Kokneses novadā 14 28.07.2010.
Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā. Konsolidēti. 10 30.06.2010.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē. Konsolidēti.
21 30.12.2009.
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kokneses novadā 14 25.11.2009.
Par bērna piedzimšanas pabalstu Kokneses novadā 18 25.11.2009.
Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses novadā 17 25.11.2009.
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kokneses novadā 13 25.11.2009.
Par detālplānojumiem nekustamajiem īpašumiem 11 30.09.2009.
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top