Tiesu vara Pērses sākumskolā18.10.2018

Karjeras nedēļas ietvaros Pērses sākumskolas audzinātāji uz klases stundu bija uzaicinājuši apgabala tiesnesi, kura stāstīja un skaidroja skolēniem par savu profesijas skrejceļu. Sākotnēji minot to, ka lai kļūtu par tiesnesi ir nepieciešamas būt pilsonim, kas sasniedzis 30 gadu vecumu, ieguvis augstāko juridisko izglītību un vismaz piecus gadus darbojies juridiskajā specialitātē. Šīs juridiskās specialitātes var būt dažādas, kā, piemēram, tiesneša palīga amatā, tiesas sēžu sekretārs,  zvērināta tiesu izpildītāja palīga u.c. Viešņa pastāstīja par savu darbu tiesā, par tiesneša amata tērpu un amata zīmi. Tiesnese izstāstīja arī mītus par tiesneša āmurīti, kas filmās ir kā neatņemama sastāvdaļa jebkurā tiesas procesā,  kā arī uzsvēra šai profesijai nepieciešamās prasmes un īpašības: dikcija, pārzināt juridisko terminoloģiju un tās lietojumu valsts valodā, pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu, Ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispār  pieņemtās morāles normas, pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu, kā arī darbā iesaistīties ar lielu atbildību un godīgumu. 

Protams, skolēnu jautājumi bija par to, cik ilgi jāmācās, kāda ir alga un no kā tā ir atkarīga. Tiesnese arī uzsvēra, ja strādā šajā darbā, tad īsti neko citu tu darīt nevari, tikai lasīt lekcijas par savu jomu izglītības iestādēs u.c.  Tas gan liek aizdomāties par to, cik ierobežotas ir tavas izvēles iespējas, jo godīgi jau tas nebūtu - vienā dienā tu tiesā, otrā aizstāvi. Mēs taču visi esam par godīgu un atbildīgu tiesu varu.

Lielu paldies sakām tiesnesei Inesei Skudrai par atsaucību un ieguldīto darbu izglītojot skolēnus.

Olita Ruža,

pedagoģe - karjeras konsultante

back to top