Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/profesijas_mums_apkart
Drukas datums: 06:32:06 06.06.2020

Profesijas mums apkārt06.04.2018

29.martā Pērses sākumskolā notika pasākums “Profesijas mums apkārt”, Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Tas iesākās ar smaidu un labu noskaņojumu, jo sākumā katra komanda iepazīstināja ar sevi un iepriekš sagatavotām anekdotēm par dažādiem profesiju pārstāvjiem.  Turpinājumā skolēniem atraktīvā veidā bija iespēja atpazīt profesijas, raksturot profesiju pārstāvjus pēc to rakstura īpašībām un prezentēt savu viedokli.

Pasākumu turpinājām ar burtu jucekli, kurā vajadzēja atrast un izrakstīt profesiju nosaukumus. Lai smaids neizzustu, piedāvāju skolēniem spēlēt mēmo šuvu. Skolēni ar lielu atraktivitāti centās atrādīt izvilkto profesijas pārstāvi citām komandām. Priecēja tas, ka skolēni bija zinoši un ātri dotās profesijas atminēja.

Profesiju pēcpusdiena noslēdzās ar spēli, kur metamais kauliņš izšķīra viņu veiksmi un arī parādīja, cik plašs ir katras komandas redzējums par profesiju daudzveidību.

Pildot dotos uzdevumus, katra komanda, pareizi atbildot uz jautājumiem, piepildīja savu līdzi atnesto groziņu ar skolas sarūpētajiem gardumiem.

Ceru, ka pasākums būs radījis tādu profesijas garšu sajaukumu, ka to joprojām un vēl ilgi ar smaidu atcerēsies Pērses sākumskolas skolēni.

 Olita Ruža,

Kokneses novada pedagogs-karjeras konsultants