Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/mes_katrs_varam_radit_brinumus
Drukas datums: 18:52:30 05.06.2020

Mēs katrs varam radīt brīnumus28.05.2018

Šā gada 22.05. Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā un 23.05. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mēs katrs varam radīt brīnumus”, kura ietvaros tika novadītas 10 nodarbības no kurām 4 notika KIAC un 6 I.G. Kokneses vidusskolā, tajās tika ieinteresēti  vismaz 299 Kokneses novada skolu skolēni vecumā no 1.-9.klasei. Šo pasākumu nodrošināja zinātnes un tehnoloģiju muzejs „Kurzemes Democentrs”. Tas ir interaktīvs centrs Ventspilī, kas bērniem, jauniešiem un ikvienam interesentam piedāvā aktīvu, aizraujošu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli. Šajā reizē nevis mēs braucām uz Ventspili, taču Ventspils atbrauca pie mums.

Nodarbības sākumā Informatīvas prezentācijas laikā skolēni iepazinās ar uzņēmējdarbības vides ikdienu, uzzināja, kādas profesijas ir pārstāvētas augsto tehnoloģiju nozares uzņēmumos Ventspilī, kā arī skolēni varēja apskatīt augsto tehnoloģiju nozares Ventspils reģiona uzņēmumu ražotās produkcijas paraugus (Pirmo Latvijas dronu, Igaunijas satelītu, ķimikāliju caurules un citus veiksmīgu projektu produktus, kuri ražoti  tepat pie mums Latvijā.)

Tālāk jau tika organizēta aktīva un izglītojoša spēle “klimata (iz)aicinājums”. Sadaloties komandās skolēni varēja piedalīties izglītojošā spēlē, kura attīsta stratēģisko domāšanu un ātru lēmumu pieņemšanu, trenē uzmanību, veicina komandas darba prasmes un izglīto par klimata pārmaiņām, energoefektivitāti un zaļajām tehnoloģijām. Aktivitātes laikā skolēni iepazina dažādas IKT nozares tehnoloģijas (produktus), “Kurzemes Democentra” interaktīvos eksponātus, ļaujot skolēniem iejusties ne tikai vides pētnieku un pasaules glābēju ādās, bet arī attīstīs valsts pārvaldnieka, uzņēmuma vadītāja prasmes un kompetences, žurnālista gandarījumu, turot rokās pašu radītu avīzi, kā arī sportista ikdienas adrenalīnu, tiecoties pēc labākā rezultāta.

Katras nodarbības beigās izglītojamie varēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, kuri radušies pasākuma laikā. Jautājumu bija nedaudz, taču skolēnu gribēšana nepārtraukti darboties bija neizsīkstoša. Noslēgumā tika apbalvota veiksmīgākā un labākā komanda spēlē “Klimata (iz)aicinājums”.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Mēs katrs varam radīt brīnumus", notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

 Sagatavoja PKK Olita Ruža