Karjeras attīstības atbalsta pasākumi maijā05.06.2019

8. maijā SIA Pure Chocolate notika KAA pasākums "Profesija- pārtikas tehnologs", kura ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 6.a b un 7.b klašu skolēni iepazinās ar pārtikas tehnologa profesiju, noskaidroja darba pienākumus, darba vidi, aprīkojumu un ar kādiem profesiju  un ar kādiem profesiju pārstāvjiem vēl sadarbojas savā darba ikdienā. Pārtikas tehnologs atklāja profesijas stiprās un vājās puses un kādas rakstura īpašības nepieciešamas šim darbam. Pēc teorijas apgūšanas skolēni darbojās praktiski.

15.maijā, pasākuma "Darbs man apkārt" ietvaros, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 8.,9. klašu audzēkņi apmeklēja Daugavpils robežpunktu, muitu, lai iepazītu tur strādājošo profesiju pārstāvjus. Skolēni tika aicināti apzināt savas spējas, iemaņas un fiziskās īpašības un izprast, vai savu  dzīvi grib saistīt ar šīm ļoti atbildīgajām profesijām, kas sargā mūsu valsts robežas, lai mēs varētu justies droši dzīvojot Latvijā. Iepazīstoties ar robežpunktu, kā īpašā profesija tika izcelta kinologs.

22.maijā KAA pasākumā "Latvijas uzņēmumi un profesijas", Bebru pamatskolas 1.- 4.klašu skolēni devās uz Latvijas IK uzņēmumu "Ķeipenieši", kurā bērni iepazina šī uzņēmuma darbības virzienu un iesaistītās profesijas. Uzņēmēji dalījās pieredzē par saviem sasniegumiem un grūtībām saistot savu dzīvi ar piparkūku ražošanu, stāstīja par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kādas vajadzīgas, lai uzsāktu savu biznesu. Atklāja, cik liela nozīme ir radošumam un kreativitātei mūsdienās, un labām komunikācijas spējām.

No 23. maija līdz 24.maijam KAA pasākumu "Darbs man apkārt" un "Uzņēmējdarbības – mājražošanas" ietvaros Pērses sākumskolas 1.- 6.klases skolēni apmeklēja JAK Barkavas stuktūrvienību, Rāķu purva kūdras atradni, SIA "Siera ražotni" un biškopības saimniecību "Kalna medus". JAK Barkavas struktūrvienībā skolēniem bija iespēja iepazīt cita veida pedagogus - tos, kuri skolēniem māca arodpriekšmetus. Redzēt, kādas ir pedagogu darba klases un, kā audzēkņiem noris mācību process aroda priekšmetos. Skolēni tikās ar skolas audzēkņiem, kuri demonstrēja savas apgūtās prasmes un dalījās pieredzē, kā viņi savas iegūtās zināšanas pielieto praksē un kādas ir šīs prakses iespējas.

Skolēni, kuri apmeklēja Rāķu purva kūdras atradni, devās mazā ceļojumā ar šaursliežu bānīti, lai iepazītu tur strādājošo cilvēku darba ikdienu, ritmu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kā arī nepieciešamajām rakstura īpašībām, lai šajā darbā strādātu un veiksmīgi darbotos.

SIA "Siera ražotnē" skolēni guva zināšanas par mājražošanas uzņēmējdarbību, kuru var saukt arī par darbu mājās. Skolēni iepazina makaronu ražošanu mājas apstākļos.

Biškopības saimniecība "Kalna medus" skolēniem ļāva izbaudīt biškopja - dravnieka profesiju un iepazīties ar iegūstamo daudzveidīgo produkciju un tās realizāciju. 

29.maijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 5.a un 5. b klases skolēni  KAA pasākumā "Saldējums tirgū" ieguva informāciju par saldējuma tapšanas procesu, to dažādiem veidiem, iesaistīto profesijas pārstāvju daudzveidību. Skolēniem tika skaidrots, cik liela nozīme ir būt radošam zinošam, kreatīvam, lai saldējuma biznesu noturētu tirgū.

 30.maijā KAA pasākuma "Profesijas pārtikas ražošanā" ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1.a un 2.b.klases skolēni devās uz SIA "Madonas Karamele". Uzņēmuma pārstāvji dalījās pieredzē par to, kā viņi sāka nodarboties ar uzņēmējddarbību un kādas profesijas pārstāvji darbojas šajā ražošanas procesā. Skolēniem ļāva pašiem izmēģināt roku karameles gatavošanā, izbaudot darba specifiku un noteikto zināšanu un prasmju nepieciešamību.

Pēc katra pasākuma, aptaujājot skolēnus, tika secināts:

Viņi atzīst, ka, apmeklējot šāda veida pasākumus, var iepazīt darba vidi Latvijā un tās dažādās izpausmes formas. Skolēni saprot, ka katra izvēlētā nākotnes karjera ir tikai paša rokās. Svarīga ir atziņa, ka jebkurš darbs savā ziņā ir interesants un smags, taču šo smagumu var nest dažādi. Jautājums - darīt sevi piespiežot, vai darīt to ar prieku?

Uzsākot uzņēmējdarbību - IK vai SIA ir nepieciešamas arī apgūt plašu zināšanu apjomu Latvijas likumdošanā. Likumi ir pieejami jebkuram un tos var studēt jau mācoties skolā. Vajadzīga tikai gribēšana un prasme lasīt iedziļinoties tajos, lai nebūtu šķēršļu katram no mums atrast savu karjeras ceļu nākotnē.

 Visi šie karjeras attīstības atbalsta pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

 Olita Ruža,

pedagoģe karjeras konsultante

 

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top