Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/karjeras_atbalsts_kokneses_jauniesiem_oktobri
Drukas datums: 07:15:02 03.06.2020

Karjeras atbalsts Kokneses jauniešiem oktobrī04.11.2019

Oktobra mēnesī Kokneses novada skolu skolēniem notika daudz un dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Mēneša sākumā 03.10. Bebru pamatskolas skolēni devas uz pasākumu "Iepazīt poligrāfijas pakalpojuma speciālistus" poligrāfijas uzņēmumā SIA "Zemgus Poligrāfijas serviss ".

Karjeras nedēļas ietvaros:

14.10. Pērses sākumskolas 4.-6.klases un Bebru pamatskolas 5.-8.klases skolēniem bija iespēja kopā ar SWEDbank pārstāvi piedalīties nodarbībā par tēmu "Kādas prasmes bērniem būs nepieciešamas nākotnē". Bebru pamatskolas 9.klase ekskursijā uz Ogres Tehnikumā piedalījās KAA pasākumā "Informācijas dienas vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs", kurā jaunieši iepazinās ar visām šajā skolā piedāvātajām izglītības programmām un skolas vidi.

15.10. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 2.klases skolniekiem bija iespēja piedalīties KAA pasākumā "ES savas karjeras būvnieks", nodarbības laikā skolēni apzinājās sevi, atklāja savus radošos potenciālus, veicināja sadarbības prasmes, mācījās izvirzīt savus karjeras mērķus. Kā arī apzinājās savu apgūto prasmju izmantošanas iespējas.

16.10., 18.10. un 30.10. Kokneses pamatskola- attīstības centrs 5.-9. klašu skolēnu grupa un Bebru pamatskolas 5., 7., un 8. klases skolēni apmeklēja KAA pasākumus "Darba devēji Latvijā". Šo pasākumu ietvaros skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem - Latvijas Finieris un SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA "Getliņi EKO" un "Mēness aptieka", Ķeguma HES un "Kurbads un Ko". Ekskursiju laikā skolēni iepazina ražošanas un pakalpojuma sniegšanu procesus un tajos nepieciešamās profesijas. Skolēniem tika dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

16.10. Pērses sākumskolā pie 4.-6.klases skolēniem ieradās divi absolventi un stāstīja par enerģētikas inženiera un autovadītāja – ekspeditora (tālbraucēja) profesijām. Profesijas pārstāvji-absolventi dalījās arī savā skola gaitu pieredzē un no sava skatu punkta uzsvēra eksakto priekšmetu zināšanu nepieciešamību un viņuprāt svarīgā priekšmetu matemātikas apguvi, kas ir viens no svarīgākajiem priekšmetiem loģikas attīstībā. Protams uzsvars tika likts arī uz valodām. Taču 17.10. pie 1.-4. klases skolēniem viesojās individuālais komersants no "Lavanbullas", kurš skolēniem izstāstīja, kā savu prieku pret lavandu augu var pārvērst biznesā. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuras laikā skolēni veidoja vannas sāli un lēja sveces.

18.10. Pērses sākumskolas 5. un 6. klases skolēni sadarbībā ar Iršu pagasta bibliotēku veidoja "nākotnes profesiju" kolāžas.

28.10. Pērses sākumskolas skolēni devas iepazīt uzņēmumu "Rēzeknes dzirnavnieks". Skolēniem tika izstāstīts ar ko šis uzņēmums nodarbojas un kādi profesijas pārstāvji pie viņiem strādā.

Šis gada mēnesis saistībā ar karjeras nedēļu, kura katru gadu notiek oktobrī, Kokneses novada skolēniem deva iespēju iepazīt daudz un dažādas profesijas, kas šobrīd ir darba tirgū. Protams deva arī ieskatu, kādas zināšanas, prasmes un iemaņas tiks novērtētas jebkurā nākotnes profesijā.

Lielu atbalstu pasākumu apmeklēšanai un īstenošanai sniedz ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Sagatavoja: pkk Olita Ruža