Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/karjeras_atbalsts_aprili
Drukas datums: 16:22:20 09.07.2020

Karjeras atbalsts aprīlī08.05.2019

Šā gada aprīlī Kokneses novadā norisinājās vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi projekta  Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

 3.aprīlī. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.klases skolēni devas uz pasākumu "Darbs man apkārt" JELD WEN uzņēmumā, kur iepazinās ar uzņēmuma ražošanas virzienu un tajā strādājošajiem profesionāliem, kā arī darba iespējām nākotnē.

9.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klases skolēni pasākuma "Profesija kā tradīcija" ietvaros apmeklēja Skrīveru pārtikas kombinātu, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar gadiem ilgām ģimenes tradīcijām biznesa pasaulē. Pasākuma mērķis bija iepazīties ar dažādām profesijām Latvijas uzņēmumos, kuras saistītas ar konfekšu ražošanu. Skolēni tika informēti par darba apstākļiem, nepieciešamo izglītību un prasmēm, kuras nepieciešamas iesaistītajām profesijām. Sava amata meistari demonstrēja un apmācīja skolēnus ietīt un iesaiņot savas konfektes līdzņemšanai, tādā veidā apgūstot pirmās iemaņas konfekšu ietīšanā. Skolēni atzina, katrs darbs ir padarāms, ja tam pievēršas ar nopietnību un prieku.

11.aprīlī  Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra vecāko klašu audzēkņi pasākuma "Darbs man apkārt" ietvaros devās uz Bērzaunes kokzāģētavu "Grantiņi" Bērzaunes pagastā. Jaunieši atklāja, ka mācību ekskursija uz kokapstrādes uzņēmumu viņiem sniegusi iespēju paplašināt redzesloku un nopietnāk iepazīt kokapstrādes nozari un tajā iesaistīto profesiju klāstu. 

16.aprīlī  Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika pasākums "Es darba tirgū", kurā personāla atlases speciāliste Sanita vecāko klašu skolēniem t.i. 9.-12.klasei, sniedza informāciju par to, kā radīt pozitīvu iespaidu par sevi darba devējam. Kādu CV vēlas redzēt potenciālais darba devējs,  kad un kāpēc ir nepieciešama motivācijas vēstules. Un, protams, kas jāievēro piedaloties darba intervijā klātienē. Apskatāmās tēmas bija:  CV un kādam jābūt tā apjomam? Kā pielāgot pretendējamajam amatam un kādi ir būtiskākie akcenti izglītībā un darba pieredzē; noformējuma atbilstība izvēlētajam darbam; cik svarīga ir pareizrakstība CV; kādas pieredzes un kādu prasmju uzsvars jāliek; kādas ir nepatiesas informācijas sekas; motivācijas vēstule - tās nepieciešamība; darba intervijas galvenie akcenti un noteikti sagatavošanās nepieciešamība. Pēc pasākuma skolēni bija tik ļoti pārsteigti par to, cik lielu nozīmi darba devējs piešķir CV un, kā notiek CV atlase un kam tiek pievērsta uzmanība CV lasot. Izrādās, CV ir tikpat liela nozīme kā sastopot pirmo reizi cilvēku. Pirmais priekšstats rodas pirmajās 3- 5 sekundēs, un tad tiek pieņemts lēmums - der vai neder. Nodarbības beigās skolēni ar lielu pateicību atvadījās no atlases speciālista. Bija arī interesenti, kuri uzdeva jautājumus pēc nodarbības privāti.

24. aprīlī Kokneses internātpamatskolas – attīstības centrā papildinot pasākumu "Jaunais amatnieks 2019", notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Kokapstrādes profesijas", kura laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar kokapstrādes profesionāļiem – daiļamata meistaru Pēteri Grauduli un uzņēmēju - galdnieku Dāvi Kārkliņu. Šie speciālisti dalījās savos pieredzes stāstos par savu darba ikdienu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kā arī par prieku un grūtībām šajā darbā. Viņi atzina vienu - kur ir koks, tur jābūt pacietībai.  

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Olita Ruža