Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/karjeras_atbalsts_2019_gada_septembri
Drukas datums: 06:41:29 28.05.2020

Karjeras atbalsts 2019. gada septembrī02.10.2019

Straujiem soļiem ir pienācis jaunais 2019./2020.mācību gads. ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" viens no pirmajiem pedagoga karjeras konsultanta darbiem ir sagatavot karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu jaunajam mācību gadam, lai arī šajā gadā Kokneses skolēni varētu izmantojot projekta līdzekļus saņemt atbalstu karjeras izglītībā- izzinot sevi, pieņemot lēmumus, iepazīstot darba pasauli, uzzinot izglītības iespējas Latvijā un ārpus tās.

Pirmie, kas izmantoja šo iespēja bija Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 7.,8.,9.klases skolēni, kuri 24.septembrī devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu "Rūjienas saldējums". Skolēniem bija iespēja iepazīt šo uzņēmuma būtību, ražošanas procesu un tajā iesaistītos profesiju pārstāvjus, kā arī nobaudīt saražoto produkciju. Skolēni ieguva jaunus iespaidus, jaunas zināšanas un noderīgus padomus savai izvēlei.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Olita Ruža