Karjeras atbalsta pasākums "Kā atrast savu aicinājumu"27.04.2018

Ilmāra Gaiša Kokneses  vidusskolā viesojās Jauniešu Akadēmijas "Pacelt Pasauli" nodarbību vadītāja Anita Dzelzkalēja, kura ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros vadīja karjeras attīstības atbalsta plāna pasākumu "Kā atrast savu aicinājumu?",  9. - 11.klašu skolēniem. Jauniešu Akadēmijas programma "Pacelt Pasauli" palīdz attīstīt jauniešu pašapziņu, izprast savas vajadzības un dod papildu zināšanas, uz kurām balstīt veiksmīgāku dzīvi un nākotnes izvēli.

 Skolēni strādāja ar Jauniešu Akadēmijas "Pacelt Pasauli" izveidoto "Mērķu plānošanas karti". Nodarbība dalījās divās daļās - viena mērķu plānošanas metodikas skaidrojums, otrā daļā skolēni paši veidoja savu mērķu kartes saistībā ar savu nākotnes izvēlēto profesiju. Jaunieši, nodarbības laikā apguva prasmes, kā pareizi izvirzīt sev "labus mērķus", plānot to sasniegšanas ceļus, meklēt resursus to sasniegšanas procesam. Nodarbību vadītāja skolēniem akcentēja, ka mērķa sasniegšanā svarīga ir arī sava attieksme pret izvirzīto mērķi, enerģija, kādu ieguldām šī mērķa nozīmīguma stiprināšanai, un pārliecībai par sevi, ejot uz mērķa realizēšanu.

Jaunieši atzina, ka nodarbībās iekļautais saturs ir nozīmīgs un noderīgs savu nākotnes karjeras izvēlē.

Dažas no jauniešu atziņām:

  • Pildot mēŗķu karti es patiesi novērtēju, ko vēlos un uz, ko man jātiecas.
  • Izvēlētajai profesijai ir jābūt tādai, kura tev patīk, lai dzīvē ne uz brīdi nenožēlotu to, ko esi iesācis darīt.
  • Īstenībā neviena lekcija vēl nav bijusi tāda, ka pilnīgi negribas, lai tā beigtos.

Informāciju sagatavoja:

Olita Ruža,

Pedagogs karjeras konsultants


Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top