Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/kaa_pasakums_profesijas_cipsu_razosana
Drukas datums: 13:07:16 09.07.2020

KAA pasākums “Profesijas čipsu ražošanā”14.12.2018

Šā gada oktobra un novembra mēnesī- projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  ietvaros norisinājās KAA pasākums “Profesijas čipsu ražošanā.” Pasākuma laikā I. Gaiša Kokneses vidusskolas 5.-7.klases, Bebru pamatskolas 5.,7.,9., kā arī Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 1.-9. klases skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesijām, kas ir iesaistītas kartupeļu pārstrādes procesā, no noliktavas līdz veikala plauktiem. Tika stāstīts par profesiju daudzveidību, apguves iespējām, mācību ilgumu, par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem saistībā ar šīm profesijām, kā arī par nepieciešamo prasmju vajadzību un to attīstīšanas iespējām jau tagad.

  Skolēni iepazina arī darba vidi, attiecīgo profesiju pārstāvju darba apstākļus. Neizpalika gan interesējošie jautājumi, gan arī tika saņemtas atbildes. Ar šo visu viņiem palīdzēja iepazīties “Ādažu čipsu ražotne” kolektīvs Ādažos. Par to viņiem sakām lielu paldies.

Sastādīja:  pedagogs karjeras konsultants Olita Ruža