KAA pasākums "Profesija gids"18.10.2018

KAA pasākumu "Profesija gids" ietvaros 9. oktobrī Cēsīs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.klases un 10.oktobrī Līgatnē Bebru pamatskolas 6.un 8. klases jaunieši  iepazina gida profesiju, kuru vadīja šīs profesijas pārstāvji. Jaunieši pasākuma laikā iepazina gidus darba apstākļos, kas ietver darbošanos ārā un iekštelpās. Demonstrēja valodas prasmju nepieciešamību, kā arī komunikācijas un organizatora  prasmes, jo tūristu grupas ir ar dažādiem raksturiem un mentalitātēm. Gidi stāstīja, lai arī cik dīvaini tas nebūtu, taču šis ir fiziski un garīgi grūts darbs, ņemot vērā, cik lieli tūrisma objekti ir jāparāda un liels informācijas daudzums jāiegaumē, un tas jāizstāsta nepazaudējot savu balsi. Neizpalika dalīšanās pieredzē ar dažādiem kurioziem un rīcību neierastās situācijā.

Šim darbam ir liela nozīme gatavošanās procesam- informācijas vākšanai sistematizēšanai un apkopošanai, maršrutu aprakstiem un izstrādei, kā arī tūrisma ceļvežu, informatīvo un reklāmas materiālu sastādīšanai. Šajā darbā ir liela nozīme pozitīvismam, jo smaidīgi, laipni, zinoši gidi patīk visiem.

Paldies sakām gidiem par laipno sagaidīšanu un atsaucību.

 Pasākums notika Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  ietvaros.

Sagatavoja: Pedagogs - karjeras konsultants Olita Ruža

 

back to top