Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_karjeras_atbalsts_izglitojamiem_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades/es_profesiju_petnieks
Drukas datums: 19:58:20 04.06.2020

“Es, profesiju pētnieks.”31.05.2018


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es, profesiju pētnieks” norisinājās laika posmā no šī gada 3. līdz 29.maijam. Šī pasākuma laikā skolēni no Bebru pamatskolas, Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra un I. G. Kokneses vidusskolas  varēja apmeklēt  dažādas nodarbības Interešu izglītības centrā "Lielvārdi”.

Interešu izglītības centrā "Lielvārdi”  skolēniem piedalījās ar dabaszinībām un inženierzinātnēm saistītās nodarbībās, kas var palīdzēt jauniešiem izvēlēties savu nākotnes profesiju un karjeru.

Tās bija:   

  • Eksperimenti ar Elektrību;
  • Eksperimenti ar skaņu
  • Iepazīstam zobratus darbībā ar LEGO;
  • Apgūstam elektronikas pamatus;
  • 3D modelēšana un 3D printēšanas pamati.

Šajās nodarbībās skolēni uzzināja par to, kas ir elektrība, kur tā rodas un ar ko nodarbojas elektriķis. Noskaidroja, kas vispār ir skaņa, no kurienes tā “nāk”, kā rodas augstāks un zemāks tonis, kā arī par mūziķa profesiju. Darbojoties ar LEGO skolēni iejutās inženieru un konstruktoru lomās un izprata zobratu darbību un to pielietojumu mūsu ikdienā. Apgūstot elektronikas pamatus, skolēni uzzināja par elektronikas nozari un ar ko nodarbojas elektronikas inženieris. Nodarbībā par “3D modelēšanu un 3D printēšanu” skolēni guva priekšstatu par to, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto. Skolēni paši iemēģināja roku telpiskajā modelēšanā, lai saprastu, ka izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts un, galvenais, tas ir aizraujošs un mūsdienās ļoti nepieciešams. Šīs nodarbības vadīja zinoši un pieredzējuši centra pedagogi Jānis Lūsis un Edgars Gribusts.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Es, profesiju pētnieks", notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Lielu paldies saku vadītājiem un pedagogiem par veiksmīgu sadarbību.

Sagatavoja PKK Olita Ruža