"Darbs man apkārt" - "JELD WEN” Latvija08.04.2019

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.klases skolēni  3. aprīlī devās uz pasākumu "Darbs man apkārt" Aizkrauklē,  kas norisinājās Latvijas uzņēmumā "JELD WEN" Latvija.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar šī uzņēmuma vēsturi, devīzi, ražošanas produkciju un tās noietu tirgu. Uzņēmuma personāla atlases speciāliste Sandra skolēniem stāstīja, kas ir svarīgs uzņēmumam, izvēloties jaunus darbiniekus, kāda izglītība, kādas īpašības un prasmes tiek novērtētas un izvirzītas topa augšgalā. Tiek augsti novērtēta darbinieka atbildība un vēlme vienmēr apgūt kaut ko jaunu. Īpaši tika uzsvērts, ka šim uzņēmumam ļoti svarīga ir personāla drošība un veselība. Kā jebkurā sevi cienošā uzņēmumā ir izstrādāta motivējoša rīcības stratēģija, kas uzlabotu un celtu apmierinātību darba vidē.

Lai skolēni varētu veikt ekskursiju pa pašu uzņēmumu, bērni tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem, kuri ir jāievēro visiem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī apmeklētājiem. Skolēniem tika nodrošināti darba apavi, aizsargbrilles, ausu aizbāžņi un drošības vestes. Apmeklētāji tika instruēti par kārtību un uzvedības noteikumiem ekskursijas laikā uzņēmuma ražošanas telpās.

Kad skolēni bija ar visu svarīgo informāciju iepazīstināti un apģērbti, ekskursija varēja sākties. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar durvju ražošanas posmiem – sagataves veidošana, komplektēšana, krāsošana un redzēt to pašiem savām acīm, kā top durvis šajā ražotnē. Jaunieši varēja jautāt jautājumus iestādes darbiniekam interesējošus jautājumus, kā arī saņēma atbildes uz tiem precīzas atbildes.

Skolēni pēc ekskursijas bija zināšanu pilni un sajūsmināti par to, cik pozitīva var būt darba devēju attieksme pret saviem darbiniekiem. Viņi saprata vienu - viss atkarīgs no sevis. Cik daudz tu zini, cik daudz vēlies mācīties un katrs pats ir atbildīgs par karjeras izaugsmi un vēlmi sasniegt iecerēto.

Lielu paldies sakām par viesmīlīgo uzņemšanu uzņēmumā "JELD WEN" Latvija personāla atlases speciālistei Sandrai un speciālistei Zanei drošības jautājumos, kā arī pavadošajiem darbiniekiem ekskursijā pa ražotni!

Olita Ruža,

Pedagogs - karjeras konsultants

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top