Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" aktualitātes11.06.2020

Lai arī valstī no 13. marta līdz 9. jūnijam bija izsludināta ārkārtas situācija un izglītības iestādēs mācību process noritēja attālināti, Kokneses novada skolēni projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros tika rosināti iesaistīties dažādās aktivitātēs un domāt par nākotnes plāniem.

 Šajā laikā skolēniem bija iespēja piedalīties attālinātajās individuālajās karjeras konsultācijās. To laikā viņi nonāca pie secinājuma, ka ikvienā situācijā ir jāsaredz pozitīvais, jo katram pieņemtajam lēmumam ir vairāki risinājumi. Mācoties pamatskolā, skolēniem vajag izmantot visas piedāvātās iespējas sevi attīstīt visdažādākajos virzienos un mērķtiecīgi apzināties savas stiprās puses un piemītošos talantus.

printēt Lasīt visu ziņu

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi februārī 28.02.2020

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, tika īstenoti KAA pasākumi "Darba devēji Latvijā", "Izglītības izstāde "Skola 2020"", "Mana profesija".

10. februārī Pērses sākumskolas 1.- 4.klases skolēni KAA pasākuma "Darba devēji Latvijā" ietvaros devas mācību ekskursijā uz Koknesi. Ekskursijas laikā skolēni viesojās pie Biedrības "DUNENSE" mākslinieciskās ādas meistares Ineses Kāpiņas. Ekskursijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar ādas apstrādes darbnīcu, tās izstrādājumiem un tapšanas tik ļoti svarīgo noformējumu. Meistarei varēja uzdot sev interesējošos jautājumus par biznesa ideju, par grūtībām un izaicinājumiem, Praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties ādas meistara lomā un izveidot savu suvenīra.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Katrs savas karjeras būvnieks14.01.2020

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenoti KAA pasākumi  "Es savas karjeras būvnieks", "Darba devēji Latvijā".

7. janvārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klases skolēniem notika KAA pasākums "Es savas karjeras būvnieks", kura laikā skolēniem bija iespēja veidot izpratni par sevis izzināšanas nozīmes nostiprināšanu un sadarbības, klausīšanās prasmes attīstīšanu. Skolēni tika iesaistīti diskusijā par jautājumiem: kādas rakstura un cilvēka īpašības jūs zināt? Ar ko mēs atšķiramies viens no otra? Kāpēc jāzina savas stiprās un vājās puses? Kas un kā mums palīdz iepazīt sevi labāk?  Kā mēs iepazīstam otru cilvēku? Nodarbības laikā tika veikti dažādi vingrinājumi, lai iepazītu sevi un izzinātu, cik dažādi mēs katrs esam. Vērojot videofilmiņu, skolēni apzinājās uz ko var balstīt savu profesijas izvēli. Noslēgumā noskaidrojot, ka savu izvēli var balstīt uz interesi, dotībām, interesēm par konkrētu profesiju. Kā arī uzdevumi, kas vērsti uz to, lai parādītu, ka prasmju nostiprināšanai nepieciešams ne tikai zināt, kas jādara, bet ir jāiemācās izmantot šīs iegūtās prasmes. Noslēgumā skolēni sevi labāk iepazīstot, apzinoties savas stiprās un vājās puses, uzrakstīja savas apņemšanās nākotnei. Paldies sakām nodarbības vadītājai Sanitai Šiballo.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Pērses sākumskola skolēni iepazīst profesiju pārstāvjus Swedbank un LNB07.11.2019

Šā gada 4. novembrī Pērses sākumskolas 5. un 6. klase devas mācību ekskursijā uz Rīgu.  Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumus "Darba devēji Latvijā". Pasākumu mērķis bija iepazīt uzņēmuma darbības virzienus un strādājošo profesiju pārstāvjus.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)

Ekskursija Kokneses pamatskolas - attīstības centra skolēniem 16.10.2019

Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, 16. oktobrī mācību ekskursijā uz Latvijas Finieri, Poligrāfijas grupu Mūkusalā un Ķekavas konfelādi- GiLine devās Kokneses pamatskolas- attīstības centra 5.-8. klašu skolēnu grupa. Ekskursijas mērķis bija skolēnu intereses radīšana par karjeru un darba pasaules daudzveidību. Mācību ekskursijas laikā skolēni tikās ar finiera, poligrāfijas un mājražošanas nozaru profesiju pārstāvjiem. Skolēniem radās priekšstats par šo nozaru profesijām, uzzināja kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas uzņēmumos strādājošiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Bebru pamatskola iepazīst darba devējus - Ķeguma HES un "Kurbads un Ko"05.11.2019

2019.gada 30.oktobrī Bebru pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumus "Darba devēji Latvijā". Pasākumu mērķis bija iepazīt uzņēmuma darbības virzienus un strādājošo profesiju pārstāvjus.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Karjeras atbalsts Kokneses jauniešiem oktobrī04.11.2019

Oktobra mēnesī Kokneses novada skolu skolēniem notika daudz un dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Mēneša sākumā 03.10. Bebru pamatskolas skolēni devas uz pasākumu "Iepazīt poligrāfijas pakalpojuma speciālistus" poligrāfijas uzņēmumā SIA "Zemgus Poligrāfijas serviss ".

printēt Lasīt visu ziņu
back to top