Seminārs un praktiskais treniņš par satura mārketingu Kokneses tūrisma nozares pārstāvjiem16.01.2017

Šī gada 17. janvārī norisināsies seminārs un praktiskais treniņš par satura mārketingu Kokneses tūrisma nozares pārstāvjiem. Satura mārketings ir māksla komunicēt ar patērētājiem bez tiešas un acīmredzamas pārdošanas, informatīva, noderīga, vērtīga un konsekventa satura radīšana, lai piesaistītu un skaidri noteiktu mērķauditoriju.

Semināra mērķis ir pastāstīt uzņēmējiem par satura mārketinga un interneta komunikācijas tendencēm, iedvesmot viņus, demonstrējot dažādus labās prakses piemērus, kā arī aicināt piedalīties diskusijās. Savukārt praktiskā treniņa mērķis ir likt lietā jauniegūtās zināšanas, izveidojot vienota stila un kvalitātes aprakstus par savu uzņēmumu Kokneses tūrisma centra mājaslapai. Lai to paveiktu, uzņēmēji, kuri piedalīsies pasākumā, tiek aicināti izpildīt nelielu mājasdarbu, kas ļaus padarīt praktisko treniņu vēl efektīvāku.

Semināra un praktiskā treniņa uzdevums ir ļaut uzņēmējiem paskatīties uz Kokneses attīstību no cita skatpunkta, kā arī mudināt viņus aktīvāk iesaistīties pasākumos un aktivitātēs šī un citu projektu ietvaros.

Turklāt iegūtās zināšanas uzņēmēji varēs turpmāk izmantot sava uzņēmuma popularitātes uzlabošanai un klientu piesaistei, kā arī tās būs vērtīgs pamats citu projektu īstenošanai Kokneses attīstībā.

Semināru vadīs Linda Kimeiša, „WIT Berry” vadītāja, bloga „Win With Wow” un līdz šim Latvijā vienīgās grāmatas par interneta mājas lapu saturu „Pārdotspējīgi teksti interneta mājaslapām” autore.

„Kā zināms, digitālā vide un komunikācija tajā strauji mainās. Ko darīt — kļūt par tās vergu vai turēties pie vecajām metodēm? Neviena no šīm galējībām nepalīdzēs iegūt vairāk klientu un lielākus ienākumus 2017. gadā. Panākumi vienmēr ir slēpušies līdzsvarā,” norāda semināra un praktiskā treniņa vadītāja Linda Kimeiša.

Jau iepriekš minēts, ka pašlaik lielākais projekts, kurā iesaistījusies Kokneses novada dome, ir triju valstu — Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas — kopprojekts tūrisma jomā „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”, kura ietvaros Koknesei būs iespēja prezentēt tūrisma objektus un Hanzas mantojumu mārketinga materiālos, starptautiskās izstādēs Baltijas valstīs un Vācijā, kā arī tiks pilnveidots Kokneses tūrisma centrs, iegādāti tūristu skaitītāji, ārējais interaktīvais displejs informācijas pieejamībai ārpus TIC darba laika, aprīkojums gadatirgiem, izstādēm, izveidota mobilā lietotne, uzlabota Kokneses novada tūrisma centra mājaslapa un veiktas citas aktivitātes.

Seminārā iegūtās zināšanas par mārketinga nozīmi Kokneses novada tūrisma uzņēmējiem palīdzēs veidot savus tūrisma piedāvājumu materiālus vēl kvalitatīvākus un orientētus ne tikai uz vietējiem apmeklētājiem, bet arī ārzemju tūristiem. Viens no Hanzas projekta mērķiem ir palielināt mazo Hanzas pilsētu apmeklētību un iegūt atpazīstamību plašākā mērogā, tādējādi piesaistot vairāk tūristu, līdz ar to būtiska ir tūrisma jomā strādājošo uzņēmēju informēšana par jaunākajām satura un tūrisma produktu mārketinga tendencēm.

Papildu informācija: seminārs notiek 17.01.2017. plkst. 10.00 – 14.00, Kokneses novada domes zālē, 1 stāvā. Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu: turisms@koknese.lv, vai pa tālruni 29275412, D. Liepiņa

Informācija par Hanzas projektu: http://koknese.lv/?s=542

Projekta FACEBOOK lapa: https://www.facebook.com/ExploreHANSA

Daina Liepiņa,

Kokneses tūrisma centra direktore

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top