Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_hansa/kokneses_lielakajos_turisma_objektos_uzstaditi_moderni_turistu_plusmas_skaititaji
Drukas datums: 18:38:57 21.09.2020

Kokneses lielākajos tūrisma objektos uzstādīti moderni tūristu plūsmas skaitītāji05.09.2016

Kokneses novada dome novada ievērojamākajos tūrisma objektos - Likteņdārzā un Kokneses pilsdrupās ir uzsākusi efektīvu tūristu plūsmas noteikšanu ar modernu tehnoloģiju. Šī sistēma, ko uzstādījusi SIA „Datu tehnoloģiju grupa”, balstīta uz IP kameru darbību un izceļas ar to, ka ir ļoti precīza, apmeklētājiem nepamanāma, viegli ieviešama un izmantojama. Tūristu plūsmas skaitīšanas sistēmu nodrošina ieraksta un video novērošanas iekārta. Ar video arhivēšanas programmas palīdzību atskaitēs tiek uzglabāti visi vēsturiskie dati (diena, nedēļa, mēnesis, gads), pieejama statistika par noteiktu dienu, ar stundu detalizāciju grafiskā un tabulas formā, iespējams apskatīt statistiku par katru pieslēgto kameru un visām kopā. Pēc vajadzības var izveidot atskaiti par noteiktu periodu.

Kokneses tūrisma centrs sadarbībā ar SIA „ Datu tehnoloģiju grupu” ir uzsācis uzskaites sistēmas testēšanu. Uzkrātā pieredze un zināšanas uzņēmumam ļauj izstrādāt labāko un ekonomiski pamatotāko risinājumu tieši klienta vajadzībām. Tūristu skaitītāji nodrošina 95-98% lielu precizitāti, datu apskates iespēju ar mobilajām aplikācijām, interneta piekļuvi, divpusēju skaitīšanu, iespēju veikt patstāvīgu sistēmas auditu neatejot no datora, izmantojot interneta pārlūku.

Kokneses tūrisma centram un Likteņdārza veidotājiem ir iespēja izmērīt mārketinga ietekmi uz tūristu plūsmām, analizējot dienas, nedēļas vai mēneša datus, optimizēt apskates objektu darba laiku, uzlabot personāla darba plānošanu un piemērot stratēģisko mārketingu atkarībā no apmeklētāju plūsmām. Turklāt rodas iespēja salīdzināt Likteņdārza un Kokneses pilsdrupu apmeklētību arī pēc darba laika un ziemas sezonā.

Testējot moderno tūristu plūsmas uzskaites sistēmu Likteņdārza TV akcijas pasākumā 6.augustā, izdevās reģistrēt kopējo apmeklējumu skaitu visas dienas garumā līdz pat akcijas noslēgumam, kas notika pusnaktī. Kopumā šajā dienā tūristu plūsmas skaitītājs reģistrējis 2103 apmeklētājus. Tāpat iegūti rīkotājiem noderīgi dati par to, kāda veidojās tūristu plūsma dienās pēc pasākuma. Tūristu plūsmas skaitītāji ir iegādāti Centrālbaltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projekta Nr.CB110 “Hanzas vērtības jaunai ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros. Īstenojot projekta mērķi - popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības, kas vēl mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā - Kokneses novada dome 2016.gadā iegādāsies gadatirgus un izstāžu aprīkojumu, viduslaiku stila teltis un uzsāks Kokneses novada tūrisma mājas lapas uzlabošanu. Projektā Hanzas vēsturiskais mantojums tiek aktualizēts un popularizēts vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Kokneses novada domes projekta budžets: EUR 104 883,65, t.sk. EUR 10 488,37 - pašvaldības līdzfinansējums, EUR 5244,18 - valsts budžeta dotācija, EUR 89 151,10 - Centrālbaltijas programmas finansējums.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2015.-31.12.2018.

Projekta partneri: Region Gotland, Inspiration Gotland, Pērnavas pilsēta, Viljandi pilsēta, Vidzemes plānošanas reģions, Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Kokneses novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas dome, Kuldīgas novada pašvaldība.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona programmu: www.centralbaltic.eu

Informācija par projektu: https://www.facebook.com/ExploreHANSA

Informāciju sagatavoja:

Kokneses tūrisma centra direktore

Daina Liepiņa