Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_hansa/koknese_iesaistas_hanzas_savienibas_pilsetu_projekta
Drukas datums: 09:17:40 28.09.2020

Koknese iesaistās Hanzas savienības pilsētu projektā16.10.2015

Kokneses novada dome kā projekta partneris ir iesaistījies triju valstu – Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas – Hanzas pilsētu kopīgā tūrisma attīstības projektā „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” HANSA: Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances” (Hanzas projekts), kas tika iesniegts un apstiprināts Centrālbaltijas jūras reģiona programmā. Projekta īstenošana jau sākusies un ilgs līdz 2018.gada jūnijam. Kopīgās aktivitātēs tiks veicināta mazo Hanzas pilsētu aktīva līdzdalība Hanzas tūrisma apritē, veidojot tās par spēcīgu kultūras tūrisma maršrutu. Tiks izstrādāti starptautiski kompleksie piedāvājumi īsiem izbraucieniem no lielajām pilsētām - Tallinas, Rīgas un Stokholmas. Strādāsim pie tā, lai padarītu Hanzas mantojumu redzamu un pieejamu partneru pilsētās.

No 5.līdz 11.oktobrim noritēja pirmais kopīgais visu partneru pieredzes apmaiņas un vietu padziļinātas izpētes brauciens pa projektā iesaistīto partneru Hanzas savienības pilsētām (Pērnava, Vīlande, Valmiera, Limbaži, Straupe, Cēsis, Koknese, Kuldīga, Visbija). Izpētes brauciena mērķis bija pārrunāt projekta īstenošanas aktivitātes tuvākajam gadam, iepazīties ar visu projektā iesaistīto partneru kultūrvēsturisko mantojumu, muzejiem, tūrisma informācijas centru darbību, tūrisma piedāvājumu saistībā ar Hanzas savienību un tās vēsturiskajām liecībām, kas ir saglabājušās katrā projekta partnera apdzīvotajā vietā, kā arī organizēt pirmo projekta sanāksmi, pārrunāt aktuālos jautājumus, kas skar projekta darba pakas, budžetu, katra iesaistītā partnera atbildību un aktivitātes.

Kokneses novada domi braucienā pārstāvēja PA „Kokneses Tūrisma centrs” direktore Daina Liepiņa un Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra Bitāne. 7.oktobra pēcpusdienā projekta delegācija 18 cilvēku sastāvā viesojās Koknesē, tikās ar pašvaldības vadību un Laumas Āres vadībā apmeklēja Kokneses parku, pilsdrupas un Tūrisma informācijas centru. Pēc katras pilsētas apmeklējuma iesaistītie projekta partneri un pieaicinātie tūrisma jomas eksperti no Zviedrijas Niklass Boilunds (Niclas Bylund) un Viktors Jansons (Victor Jansson) veica SVID analīzi (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudu novērtējums) un kopīgi pārrunāja vietas attīstības perspektīvas un nepieciešamos uzlabojumus mārketingā, tūrismā un tūrisma objektu popularizēšanā.

Projekta partneru kopīgais izpētes un pieredzes apmaiņas brauciens ir daļa no paredzētajām aktivitātēm īstenojot Hanzas projektu. Apzinot esošo tūrisma piedāvājumu citās pilsētās, uzklausot ekspertu un tūrisma profesionāļu viedokļus, iespējams labāk un pamatotāk apzināt un nospraust Kokneses novada tūrisma attīstības virzienus, nodefinēt vēlamās aktivitātes tūrisma objektos Kokneses novadā un gūt plašāku skatījumu uz Hanzas tūrismu kopumā.

Kokneses novada dome Hanzas projekta ietvaros iegādāsies aprīkojumu izstāžu, gadatirgu organizēšanai, iepirks un uzstādīs divus elektroniskos tūristu skaitītājus, veiks vizuālu un tehnisku Kokneses novada tūrisma mājaslapas uzlabošanu, uzstādīs interaktīvo skārienjutīgo ekrānu pie Tūrisma informācijas centra, ar pārējiem projekta partneriem veiks kopīgas mārketinga aktivitātes, mobilās aplikācijas un video izveidi, vienotā Hanzas pilsētu stendā piedalīsies Starptautiskajās Hanzas dienās un starptautiskos tūrisma gadatirgos Baltijas valstīs un Vācijā 2017.gadā un 2018.gadā.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona programmu un Hanzas projektu:http://www.centralbaltic.eu/content/21-natural-and-cultural-resources-developed-sustainable-tourist-attractions

Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra Bitāne