Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_hansa/izveidota_kokneses__hanzas_pilsetas_suveniru_linija
Drukas datums: 05:25:31 30.09.2020

Izveidota Kokneses – Hanzas pilsētas suvenīru līnija23.03.2017

Pēc pašvaldības pasūtījuma vietējie uzņēmēji SIA “Mazā Kāpa” un SIA “GT Dizains” sadarbībā ar Kokneses Tūrisma centru un Kokneses novada domi ir attīstījuši individuāla dizaina suvenīru līniju, kas veltīta Koknesei – Hanzas pilsētai, uzsverot Kokneses kādreizējo dalību Hanzas savienībā, ar ko koknesieši lepojas vēl šodien. Suvenīros iestrādāti Kokneses novadu raksturojoši elementi un vērtības – Kokneses senā ģerboņa simboli (pils atslēga, valdnieka zizlis un laiva), senās gravīras un zīmējumi un citi ar Koknesi saistīti simboli, piemēram, Sams. Uzņēmuma SIA “GT Dizains” pārstāve Gita Tenisa jaunā veidolā izstrādāja Kokneses seno zīmogu, kas ir vienojošais elements visos jaunajos suvenīros un to noformējumā.

Suvenīru līniju veido lina priekšauts ar Sama zupas recepti, lina dvieļi ar pilsdrupu karti un Sama recepti, lina auduma maisiņš un briļļu tīrāmā lupatiņa ar pilsdrupu attēlu, ko izveidoja SIA “GC Dizains”, un viduslaiku stila ādas zuteņi, ko izgatavoja SIA “Mazā kāpa” amatnieces. Senatnīguma ticamības pastiprināšanai izmantoti Hanzas laikam maksimāli tuvinātas amatnieku tehnoloģijas un materiāli.

Nākotnē suvenīru līniju iespējams papildināt ar citiem suvenīru veidiem, kā arī esošajos suvenīros iespējams variēt ar audumu un teksta krāsām, noformējumu un vizuālo elementu izvietojumu.

Pateicamies Gitai Tenisai un Inesei Kāpiņai par ieguldīto darbu un idejām suvenīru līnijas tapšanas procesā.

Suvenīri izgatavoti pārrobežu projekta “Hanzas vērtības jaunai ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros, īstenojot projekta mērķi - popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības, kas vēl mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā.

2016.gadā par projekta līdzekļiem uzstādīti tūristu skaitītāji Kokneses pilsdrupās un Likteņdārzā, iegādātas viduslaiku teltis, gadatirgus un izstāžu aprīkojums. Šobrīd projekta ietvaros notiek Kokneses novada tūrisma mājas lapas uzlabošana (līdz 2017.gada aprīlim), Kokneses novada tūrisma informācijas mobilās aplikācijas izstrāde, gatavošanās dalībai projekta stendā Starptautiskajā Hanzas dienās, kas šī gada jūnijā norisināsies Kampenā, Nīderlandē un citas aktivitātes. Drīzumā tiks uzsākta interaktīvā tūrisma informācijas āra stenda uzstādīšana pie jaunajām tūrisma centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē. Projekts jāīsteno līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kokneses novada domes projekta budžets ir 104 883,65 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 89 151,10 eiro apmērā.

Projekta partneri: Gotlandes plānošanas reģions, Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra, Pērnavas pašvaldība, Viljandi pašvaldība, Vidzemes plānošanas reģions, Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Kokneses novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas dome, Kuldīgas novada pašvaldība.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona programmu: www.centralbaltic.eu

Informācija par projektu: https://www.facebook.com/ExploreHANSA

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja,

Māra Bitāne, T.65133636