Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_hansa/attistis_hanzas_savienibas_turismu
Drukas datums: 10:11:39 28.09.2020

Attīstīs Hanzas savienības tūrismu05.10.2015

Pārrobežu sadarbības projekti ir viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā attīstīt tūrismu starptautiskā līmenī arī mazās pilsētās un ciemos. Kokneses novada dome kā projekta partneris ir iesaistījies Centrālbaltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektā „Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances (HANSA)” (Hanzas pieeja jaunai ilgtspējīgai sadarbībai). HANSA projekta ietvaros tiks attīstīts un veicināts Hanzas pilsētu nozīmīgais kultūrvēsturiskais mantojums trijos dažādos līmeņos: vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Vietējā līmenī sabiedrība tiks informēta par Hanzas savienības vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. Nacionālā līmeņa mērķis ir veidot un attīstīt kopīgus interesantus Hanzas savienības pilsētu maršrutus, veidojot vienotu identitāti. Starptautiskā līmeņa mērķis ir attīstīt kopīgas pārrobežu tūrisma piedāvājuma pakas. Projekta ietvaros tiks izveidoti un publicēti materiāli par pieejamajiem tūrisma maršrutiem, izmantojot tūrisma organizācijas un informācijas centrus, tādējādi rosinot tūristus iepazīt Hanzas vēsturi, kā arī veidojot Baltijas jūras reģionu kā pievilcīgu vidi, kur ceļot, redzēt un uzzināt vairāk. Projekta ietvaros tiks aktualizēta saikne starp vietējo pilsētu/ciemu un pārējo Eiropu Hanzas pilsētu vēstures attīstības ietvaros.

Projekta rezultātā, pamatojoties uz pārrobežu sadarbību, tiks izveidotas vairākas tūrisma pakas, kas veicinās apmeklētāju pieaugumu visa gada griezumā, kā arī radīs iespēju veidot jaunus tūrisma piedāvājumus un jaunas darba vietas.

Kokneses novada dome projektā plāno iegādāties interaktīvo āra displeju Kokneses Tūrisma centram, aprīkojumu izstāžu rīkošanai un dalībai gadatirgos, uzlabot Kokneses novada tūrisma mājaslapu, izdot mārketinga materiālus, izveidot mobilo aplikāciju un video, kopā ar pārējiem projekta partneriem piedalīties starptautiskās tūrisma izstādēs un kopīgos pasākumos prezentēt Hanzas savienības vēsturi un jaunizveidotos tūrisma maršrutus.

Projekta partneri: Region Gotland, Inspiration Gotland, Pērnavas pilsēta, Viljandi pilsēta, Vidzemes plānošanas reģions, Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Kokneses novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas dome, Kuldīgas novada pašvaldība. Kopējais Kokneses novada domes projekta budžets ir EUR 121 941,40, t.sk. EUR 12 194,14 ir Kokneses novada domes līdzfinansējums, EUR 6097,07 nacionālais finansējums no valsts budžeta un EUR 103 650,19 Centrālbaltijas programmas finansējums.

Par Centrālbaltijas jūras reģiona programmu: www.centralbaltic.eu

Māra Bitāne

Attīstības nodaļas vadītājas p.i.