Lapas karte
AA+A++
A AAA

Palielinās pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem

06.01.2016

lvmaras-logo_1.jpgKokneses novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Zemgales Plānošanas reģiona projektā “Atver sirdi Zemgalē”.

Tā ir deinstitucionalizācijas aktivitāte, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Sociālos pakalpojumus, kas kompensēs līdzšinējo valsts institūciju klientu vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, piemēros individuāli katram cilvēkam. Projekta “Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai īstenojamās darbības: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta mērķa grupas ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem Valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā pilngadīgas personas ar garīgā rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam, kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Drīzumā starp Kokneses novada domi un Zemgales Plānošanas reģionu tiks noslēgts sadarbības līgumu, kas paredz pašvaldībā izveidot deinstitucionalizācijas vadības grupu, sniegt nepieciešamo informāciju deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesā, piesaistīt „sociālo mentoru”, kā arī nodrošināt atsevišķu projekta pasākumu priekšfinansēšanu.

Zemgales plānošanas reģionam piešķirtie Eiropas Sociālā fonda līdzekļi ir 5 709 424 eiro, projektā piedalās 21 pašvaldība. 85% no projekta kopējām izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošana plānota laika posmā no 2015.–2022.gada 31.decembrim.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top