Lapas karte
AA+A++
A AAA

Arī Zemgales Attīstības padome lēmumus pieņem attālināti

28.04.2020

lat_rus_austras_kartes_bilde__zpr.jpgZemgales Attīstības padomes (ZAP) aprīļa sēde, pamatojoties uz Padomes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa rīkojumu, notika attālināti. Līdz noteiktajam laikam – 23. aprīļa pulksten 15 - Padomes dalībniekiem vajadzēja iepazīties ar sagatavotajiem un daba kārtībā iekļautajiem lēmumprojektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem un savu attieksmi balsojot paust attālināti ar drošu elektronisko parakstu. No Padomē pārstāvētajiem 22 pašvaldību vadītājiem noteiktajā laikā iekļāvās un par izskatāmajiem jautājumiem balsoja 19, izņemot Aknīstes, Ozolnieku un Salas novada pārstāvi.

Padome veica grozījumus Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) šī gada budžetā, kas galvenokārt saistīti ar ienākušajiem maksājumiem dažādos reģionālos un starptautiskos projektos, tostarp Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķīrums 120 000 eiro apmērā “Zemgales Kultūras programmas – 2020” projektu ieviešanai. Pamatojoties uz noslēgto līgumu par Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā”(SEKURE AREAS) uzsākšanu, padome veica grozījumus ZPR 2020.gada Darba plānā. Projekta ieviešana ilgs līdz 2022.gada martam, bet tā ieviešanas pirmajā fāzē, galvenokārt elektroniskajā vidē, paredzēts organizēt vairāku dienu mācības pašvaldību darbiniekiem un vides speciālistiem Zemgalē un Baltkrievijas pusē, kā arī nodrošināt ārējo ekspertu pētījumu par parazītu infekcijām ūdens objektos projekta teritorijā un veikt citas aktivitātes.

Ar citu lēmumu ZAP apstiprināja reģiona Deinstitucionalizācijas plāna (DI) ieviešanas vērtējuma ziņojumu par periodu no 2017.gada līdz 2019. gadam. No dokumenta izriet, ka pavisam projekta ieviešanā Zemgalē iztērēts 1 513 175,09 eiro. No šīs summas pašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem pērnajā gadā sastādīja 13,4 procentus. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 173, aprūpes pakalpojumus – 67, bet speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas – 40 iedzīvotāji. Reģionā slēgtas trīs bērnu aprūpes iestādes – Tērvetes un Salas novadā, kā arī Jelgavā, kas saistīts ar pieprasījuma pēc institucionālās aprūpes pakalpojumiem samazinājumu. Vislielāko ieguldījumu projekta “Atver sirdi Zemgalē” un minētā plāna ieviešanā devusi Jelgavas un Jēkabpils pilsētas, Vecumnieku, Bauskas, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldība. Līdz pērnā gada decembrim visi projekta sadarbības partneri, izņemot Tērvetes novadu, ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu mērķa grupas personām un katrs atbilstīgi DI plāna stratēģiskajā daļā paredzētajam, uzsākuši ERAF projektu īstenošanu. Ar minētā vērtējuma ziņojuma pilnu tekstu ikviens interesents par iepazīties ZPR interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Plānošanas dokumenti.

Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Juris Kālis

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top