Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_attractiveforyou/koknesiesi_jekabpils_pilsetas_svetkos
Drukas datums: 21:23:47 23.02.2019

Koknesieši Jēkabpils pilsētas svētkos18.06.2018

Saistībā ar Kokneses novada domes kā vadošā partnera dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020. gadam projektā Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana (AttractiveFORyou)”, koknesieši bija dalībnieki Jēkabpils pilsētas svētkos, kas šogad notika no 13.- 16. jūnijam ar devīzi "Radi Jēkabpilī!". Svētku kulminācijas diena bija 16. jūnijā, kad arī mēs turp devāmies, lai ar skanīgu koncertprogrammu, vietējiem ražojumiem un aicinājumu viesoties Koknesē, sveiktu jēkabpiliešus pilsētas svētkos.

Kokneses tūrisma informācijas centrs, piedaloties kopīgā tūrisma informācijas stendā ar Jēkabpils, Rokišķu un Pluņģes pašvaldībām, iepazīstināja svētku apmeklētājus ar informāciju par kopīgo projektu un tā partneru pilsētām, reklamēja Kokneses novada tūrisma piedāvājumus, informēja sabiedrību par projektu un tā ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

Bet, iekļaujoties plašajā svētku programmā, Brīvības ielas amatnieku tirdziņā ar košiem keramikas darbiem, SIA "Straumes SK" ražotajiem Oga Powder ogu pulveriem un sulām tirgojās arī koknesieši, piedāvājot kvalitatīvas un vērtīgas preces tirgus apmeklētājiem.

Kultūras programmas ietvaros svētkos piedalījās Kokneses kapela “Aizezeres muzikanti”, kas ar sagatavoto sirsnīgo koncertprogrammu priecēja pilsētas svētku apmeklētājus centrālajā svētku laukumā.

Paldies Jēkabpils pilsētai par skaistajiem svētkiem, bet mūsu amatniekiem un kapelai "Aizezeres muzikanti" par kopā būšanu un Kokneses novada pārstāvēšanu svētkos!

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldība.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 01.04.2017.-31.12.2018. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, no tām  400 549,29 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Anita Šmite,

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja